چه کسانی تعهد سازمانی بالاتری دارند؟

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از... متن کامل

مفهوم فرهنگ سازمانی

مفهوم فرهنگ سازمانی در ادبیات حوزه سازمان و مدیریت فرهنگ سازمانی به عنوان مفهومی پیچیده  است. علاوه بر پیچیدگی تعاریف بسیار زیادی برای فرهنگ  سازمانی  موجود است که به نوبه خود درک... متن کامل

عوامل بازدارنده و انگیزشی تواناسازی

عوامل بازدارنده تواناسازی نیروهای بازدارنده زیادی وجود دارد که در جهت بازداشت یا کاهش تاثیر عملکرد نیروهای سوق دهنده در فرایند توانمندسازی عمل می‌کنند. از آن جمله می توان به... متن کامل

نقش فن­آوری در جذب منابع

نقش فن­آوری در جذب منابع بازارهای کنونی، محیط های رقابتی جدیدی را ایجاد  می­کنند که هدف از آن ها گذار از نظام­های صنعتی به نظام فوق صنعتی- که به پاسخگویی سریع به احتیاجات متنوع... متن کامل

فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی

فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی: تمرکز اصلی مدیریت منابع انسانی بر روی موفقیت سازمان و در راستای ارتقاء عملکرد سازمانی با تأکید بر بهره وری ، کیفیت و بهبود خدمات و محصولات می... متن کامل

گرایشات کارآفرینانه و ابعاد کارآفرینی

گرایشات کارآفرینانه و ابعاد کارآفرینی گرایشات کارآفرینانه در سازمان به درگیری شرکت در فعالیتهای کارآفرینانه اشاره دارد. هر چند برای کارآفرینی ابعاد زیادی توسط محققان مختلف ارائه... متن کامل

نظریه های رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی فراوان است.همان گونه که درباره تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی، اتحاد عقیده ای وجود ندارد، درباره نظریه های رضایت شغلی نیز عقاید متفاوت... متن کامل

معرفت های سه ‏گانه شخصیت شناس

معرفت های سه ‏گانه شخصیت شناس از آنجا که روانشناسی ادّعا می‏کند یک علم تجربی است، ممکن است گمان رود که همه گزاره‏های نظری شخصیت شناس نتیجه تحقیقند؛ اما تحقیق یا اکتشافی است یا... متن کامل

عناصر مؤثر بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری

–  عناصر مؤثر بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در یک بررسی جامع در رابطه با عناصر مؤثر بر استقرار  CRMنتیجه می گیرند که موفقیت CRM بستگی به چهار عامل توجه به مشتریان اصلی و کلیدی،... متن کامل