سبک های مدیریت

سبک های مدیریتهمانطور که مرور شد هر کدام از مکاتب کلاسیک و رفتاری مدیریت ، دستور العمل های متفاوتی در مورد مفهوم مدیریت صادر کرده اند . کلاسیک ها یک سلسله اصولی وضع نمودند که مدیران... متن کامل

راهبردهای توسعه اقتصادی گل و گیاهان زینتی

راهبردهای توسعه اقتصادی گل و گیاهان زینتی در بخش کشاورزی ایران، صنعت گل و گیاهان زینتی دارای پتانسیل بزرگی برای ایجاد درآمدهای غیر نفتی و کارآفرینی می باشد. میزان سطح تولید گیاهان... متن کامل

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی بررسی ها نشان می دهد عمده ترین زمینه پیدایش فرارمالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بودهومعمولا مالیات هایی که با هدف توزیع در آمد وضع می گردند... متن کامل

تفاوت های رهبری با مدیریت

تفاوتهای رهبری با مدیریت رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع تری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می‌شود که در آن کسب هدف های سازمانی بر سایر هدف ها اولویت دارد. اختلاف اساسی... متن کامل

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان

– شرایط موردنیاز آموزش کارکنان برای آن که در رفتار کارکنان از جنبه های دانشی، نگرشی و مهارتی تغییری پدید آید، فراهم شدن شرایط زیر ضروری است(خوشنویسزاده، 1387): کارکنان خود را... متن کامل

تعریف استرس شغلی

تعریف استرس شغلی قبل از اینکه به تعریف استرس بپردازیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که استرس شغلی متفاوت از سایر استرس­های زندگی است. با در نظر گرفتن این مطلب تعاریف متعدد ولی... متن کامل

فرایند تدوین استراتژی کارراهه شغلی شخصی

فرایند تدوین استراتژی کارراهه شغلی شخصی در ارزیابی عملکرد باید نقاط قوت و ضعف فرد را مشخص نمود. این اقدام با تهیه برنامه کارراهه شغلی آغاز می شود. استراتژی شخصی باید به گونه ای طرح... متن کامل

بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی روند تحوّلات فلسفی، اقتصادی و دیدگاه های مربوط در تاریخ جوامع پیشرفته در کنار روند تحولات فناوری در عرصه ارتباطات و کامپیوتر، به ایجاد بنای فرهنگی و نیازهای عینی... متن کامل