برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری

برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری 1- بهره وری مختص به صنعت است بهره وری مختص به سیستم های تولید صنعتی نیست. امروزه این مفهوم در انواع سیستم های تولید کننده ی خدمات حتی در بخش دولتی... متن کامل

اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت

اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت     سازمان ها و واحدهای تولیدی و تجاری مختلف همه ساله مبالغ عمده ای را صرف سرمایه‌گذاری می نمایند، نظر به این که مبالغ ریالی – ارزی که صرف تحصیل... متن کامل

مکانیسم های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت

مکانیسم های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت مکانیسم های مختلفی برای انتقال تکنولوژی وجود دارد. علی رغم آنکه انتقال نتایج تحقیقات به صنعت به طور وسیعی به عنوان عامل اساسی جهت رشد و... متن کامل

رابطه عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس

رابطه عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس: باوجوداینکهاعتمادبه‌نفسمی‌تواند در عزت‌نفس شرکت داشته باشد اما این دو با یکدیگر مترادف نیستند، بلکه عزت‌نفس، اشاره به قضاوت ارزشی فرد نسبت به خود... متن کامل

مشارکت همگانی در اطلاعات

مشارکت همگانی در اطلاعات معمولا دو  واژه “داده ها ” و ” اطلاعات ” را به جای یکدیگر به کار می برند ؛ ولی این دو واژه تفاوت زیادی با هم دارند، داده ها اعداد و ارقام خام ،تجزیه... متن کامل

سرمایه‌گذاری در آموزش

سرمایه‌گذاری در آموزش برای اینکه یک سازمان یا موسسه بتواند کارکنان ماهری پرورش دهد نیاز به سرمایه‌گذاری در زمینه  آموزش کارکنان دارد که در این میان، نقش مدیر نقشی اساسی و مهم  است.... متن کامل

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری

مفهوم و تعاریف کیفیت زندگی کاری از ابتدای نهضت کیفیت زندگی کاری در دهه 1970 میلادی تا کنون تعاریف متعدد و متنوعی از آن ارائه شده است. گرچه به اعتقاد دولان و شولر، کیفیت زندگی کاری به... متن کامل

نحوه برخورد طرفین مذاکره با تضاد

7-2-2 مذاکره اثر بخش :   مذاکرات هنگامی اثر بخش است که سه شاخصه مشروحه زیر را داشته باشد . کیفیت : در صورتیکه ما حصل مذاکره کیفی است که توافق طرفین عاقلانه و موثر باشد و برای طرفین نتایج... متن کامل