رابطه میان مالکان و مدیران

رابطه میان مالکان و مدیران                                                                                             مالک یک شرکت ممکن است برای اداره شرکت، مدیری را از... متن کامل

نشانه‌های فرسودگی شغلی

نشانه‌های فرسودگی شغلی ‌ 2-6-1-شاخص‌ها و نشانه‌های فرسودگی شغلی عبارتند از 1 – شاخصهای هیجانی بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، احساس مورد تایید و... متن کامل