روز: آبان 22, 1397

22 آبان -

مشتری واهمیت مشتری

به طور کلی مشتری دو نوع تعریف دارد: الف: تعاریف ساده مشتری کسی است که چیزی از ما می­خرد. مشتری کسی است که ما چیزی به او می­فروشیم. مشتری کسی است که به ما مراجعه می­کند. ب: تعاریف... متن کامل

Read More