زمینه های پیدایش فرار مالیاتی

زمینه های پیدایش فرار مالیاتی بررسی ها نشان می دهد عمده ترین زمینه پیدایش فرارمالیاتی در بسیاری از کشورها یکسان و مشترک بودهومعمولا مالیات هایی که با هدف توزیع در آمد وضع می گردند... متن کامل

تفاوت های رهبری با مدیریت

تفاوتهای رهبری با مدیریت رهبری در اصل نسبت به مدیریت مفهوم وسیع تری دارد. مدیریت نوع خاصی از رهبری محسوب می‌شود که در آن کسب هدف های سازمانی بر سایر هدف ها اولویت دارد. اختلاف اساسی... متن کامل

شرایط موردنیاز آموزش کارکنان

– شرایط موردنیاز آموزش کارکنان برای آن که در رفتار کارکنان از جنبه های دانشی، نگرشی و مهارتی تغییری پدید آید، فراهم شدن شرایط زیر ضروری است(خوشنویسزاده، 1387): کارکنان خود را... متن کامل

تعریف استرس شغلی

تعریف استرس شغلی قبل از اینکه به تعریف استرس بپردازیم باید این نکته را در نظر داشته باشیم که استرس شغلی متفاوت از سایر استرس­های زندگی است. با در نظر گرفتن این مطلب تعاریف متعدد ولی... متن کامل

فرایند تدوین استراتژی کارراهه شغلی شخصی

فرایند تدوین استراتژی کارراهه شغلی شخصی در ارزیابی عملکرد باید نقاط قوت و ضعف فرد را مشخص نمود. این اقدام با تهیه برنامه کارراهه شغلی آغاز می شود. استراتژی شخصی باید به گونه ای طرح... متن کامل

بانکداری اینترنتی

بانکداری اینترنتی روند تحوّلات فلسفی، اقتصادی و دیدگاه های مربوط در تاریخ جوامع پیشرفته در کنار روند تحولات فناوری در عرصه ارتباطات و کامپیوتر، به ایجاد بنای فرهنگی و نیازهای عینی... متن کامل

چه کسانی تعهد سازمانی بالاتری دارند؟

راهکارهایی برای افزایش تعهد سازمانی حال با توضیحاتی که بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یک مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از... متن کامل

مفهوم فرهنگ سازمانی

مفهوم فرهنگ سازمانی در ادبیات حوزه سازمان و مدیریت فرهنگ سازمانی به عنوان مفهومی پیچیده  است. علاوه بر پیچیدگی تعاریف بسیار زیادی برای فرهنگ  سازمانی  موجود است که به نوبه خود درک... متن کامل

عوامل بازدارنده و انگیزشی تواناسازی

عوامل بازدارنده تواناسازی نیروهای بازدارنده زیادی وجود دارد که در جهت بازداشت یا کاهش تاثیر عملکرد نیروهای سوق دهنده در فرایند توانمندسازی عمل می‌کنند. از آن جمله می توان به... متن کامل