نقش فن­آوری در جذب منابع

نقش فن­آوری در جذب منابع بازارهای کنونی، محیط های رقابتی جدیدی را ایجاد  می­کنند که هدف از آن ها گذار از نظام­های صنعتی به نظام فوق صنعتی- که به پاسخگویی سریع به احتیاجات متنوع... متن کامل

فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی

فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی: تمرکز اصلی مدیریت منابع انسانی بر روی موفقیت سازمان و در راستای ارتقاء عملکرد سازمانی با تأکید بر بهره وری ، کیفیت و بهبود خدمات و محصولات می... متن کامل

گرایشات کارآفرینانه و ابعاد کارآفرینی

گرایشات کارآفرینانه و ابعاد کارآفرینی گرایشات کارآفرینانه در سازمان به درگیری شرکت در فعالیتهای کارآفرینانه اشاره دارد. هر چند برای کارآفرینی ابعاد زیادی توسط محققان مختلف ارائه... متن کامل

نظریه های رضایت شغلی

نظریه های رضایت شغلی نظریه های رضایت شغلی فراوان است.همان گونه که درباره تعریف و عوامل ایجادکننده رضایت شغلی، اتحاد عقیده ای وجود ندارد، درباره نظریه های رضایت شغلی نیز عقاید متفاوت... متن کامل

معرفت های سه ‏گانه شخصیت شناس

معرفت های سه ‏گانه شخصیت شناس از آنجا که روانشناسی ادّعا می‏کند یک علم تجربی است، ممکن است گمان رود که همه گزاره‏های نظری شخصیت شناس نتیجه تحقیقند؛ اما تحقیق یا اکتشافی است یا... متن کامل

عناصر مؤثر بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری

–  عناصر مؤثر بر استقرار مدیریت ارتباط با مشتری در یک بررسی جامع در رابطه با عناصر مؤثر بر استقرار  CRMنتیجه می گیرند که موفقیت CRM بستگی به چهار عامل توجه به مشتریان اصلی و کلیدی،... متن کامل

فنون تصمیم گیری گروهی

– فنون تصمیم گیری گروهی 2-1-12-1- میزگرد از راه دور: جدیدترین روش در تصمیم گیری، شیوه ای است که در آن گروه اسمی با تکنولوژی پیشرفته رایانه ای در هم می آمیزد. این تکنیک به نام گردهمایی... متن کامل

تعریف های برند

 تعریف های برند امروزه واژه‎ی برند در زمره‎ی واژگانی است که روز به روز بیشتر ( و گاه حتی به غلط) به کار برده می‎شود. در تعریف‎هایی که از برند شده است، توافق کاملی وجود ندارد. باید گفت... متن کامل

بسته بندی و صادرات

بسته بندی و صادرات نقش و اهمیت بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی سبب شده است تا صادرکنندگان محصولات، توجه ویژه ای به آن جهت افزایش توان رقابتی خود در بازارهای بین... متن کامل

عوامل ریسک سیاسی

عوامل ریسک سیاسی: . 2-38-1 تغییر در ساختار دولت: همه اقتصاددانان و کارشناسان به خوبی می‌دانند که هرگونه تغییری در ساختار دولت را می‌توان به راحتی به سرعت در ویترین اقتصادی در کشور یعنی... متن کامل