ماه: آبان 1397

23 آبان -

مدل MABI چیست

) ابعاد مدل MABI در مدل MABI شامل سه بعد کلی(یعنی تخصص ورزشکار، جذابیت ظاهری، و سبک زندگی قابل عرضه)است که با ده بعد فرعی (یعنی تخصص ورزشکار، سبک رقابت، روحیه ورزشکاری، رقابت، جذابیت... متن کامل

Read More
22 آبان -

مشتری واهمیت مشتری

به طور کلی مشتری دو نوع تعریف دارد: الف: تعاریف ساده مشتری کسی است که چیزی از ما می­خرد. مشتری کسی است که ما چیزی به او می­فروشیم. مشتری کسی است که به ما مراجعه می­کند. ب: تعاریف... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13