مفهوم بازخورد خودکنترلی

اگرچه طبق نظر اشمیت و لی (2005) بازخورد افزوده پس از پاسخ از مهمترین متغیرهایی است که طی انجام تمرین بدنی بر یادگیری اثرگذار می­باشد، همچنان سوالات زیادی در باب بهترین شیوه برای ارائه... متن کامل

با مؤلفه های مهارت های روانی در ورزش بیشتر آشنا شویم

مهارت­های روانی مهارت­های روانی ویژگی­های ذاتی یا اکتسابی­اند که سبب بهبود عملکرد ورزشکار می­شوند و موفقیت او را ممکن یا محتمل می­سازند (64). پژوهش­های انجام شده در حوزه روانشناسی... متن کامل

روشهای خطی و غیر خطی محاسبه تغییرپذیری

روشهای مجزا متغیرهای مجزا به طور معمول در تحقیقات بیومکانیکی استفاده می­شود: مانند مقدار زاویه یک مفصل در یک زمان خاص(مثل زاویه زانو در هنگام تماس پا در لحظه فرود)، زمان یک رویداد... متن کامل

مدل هرمی موانع سه گانه مشارکت

کرافورد، جکسون و گادبی  (1993) یک مدل سلسله مراتبی ارائه و در آن نشان دادند که عوامل بازدارنده درسلسله مراتبی از مراحل تصمیم گیری قرار می گیرند و فرد این عوامل را در سلسله مراتب به ترتیب... متن کامل

. اثر تمرین بر اجزای بافرینگ

ظرفیت بافرینگ بدن شاخصی تمرین پذیر می­باشد که با توجه به نوع تمرین تطابق ایجاد شده در آن متفاوت می‌باشد. کل ظرفیت بافرینگ بدن در مرحله بافرینگ توسط سه بخش اصلی بافر بیکربنات، بافر... متن کامل

بازاریابی ورزشی در ایران

بازاریابی علم جوانی است که سابقه پیدایش آن از قرن بیستم عقب تر نمی رود. در ایران این سابقه بسیار محدودتر و کوتاهتر است و شاید از پنجاه سال تجاوز نکند(30). گرچه در چهل سال اخیر به ویژه... متن کامل

آسیب‌های ورزشی

آسیب‌های ورزشی در اثر ضربه‌های شدید یا کشش­های متمادی و بیش از حد در حین انجام حرکات ورزشی به وجود می‌آیند. صدمات ورزشی می‌توانند استخوان‌ها یا بافت نرم (رباط، ماهیچه و تاندون) و... متن کامل

2-4-1 . اثرات بیولوژیکی ROS

اثرات بیولوژیکی ROS شامل دو دسته اثرات هستند؛ 2-4-1-1 . اثرات مثبت زیستی: دستگاه ایمنی بدن از اثرات کشنده اکساینده ها و با ساختن گونه های فعال استفاده می نماید. فاگوسیت ها اصلی ترین عامل... متن کامل