دسته: دانلود مقاله تحقیق پایان نامه

22 آبان -

مشتری واهمیت مشتری

به طور کلی مشتری دو نوع تعریف دارد: الف: تعاریف ساده مشتری کسی است که چیزی از ما می­خرد. مشتری کسی است که ما چیزی به او می­فروشیم. مشتری کسی است که به ما مراجعه می­کند. ب: تعاریف... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13