رابطه میان مالکان و مدیران

رابطه میان مالکان و مدیران                                                                                             مالک یک شرکت ممکن است برای اداره شرکت، مدیری را از... متن کامل

نشانه‌های فرسودگی شغلی

نشانه‌های فرسودگی شغلی ‌ 2-6-1-شاخص‌ها و نشانه‌های فرسودگی شغلی عبارتند از 1 – شاخصهای هیجانی بی علاقه شدن نسبت به شغل خود، افسردگی، احساس درماندگی و ناتوانی، احساس مورد تایید و... متن کامل

ارزش افزوده بازار

ارزش افزوده بازار ارزش افزوده بازار معیاری دیگر جهت ارزیابی ارزش خلق شده برای سهامداران است. بر اساس این معیار کل ارزش ایجاد شده برای سهامداران از زمان تاسیس شرکت تاکنون ارائه می... متن کامل

سابقه عملکرد شرکت‌ها

سابقه عملکرد شرکت‌ها پیش از آنکه به بررسی سابقه عملکرد شرکت­ها بپردازیم، جادارد تا تعریفی از عملکرد ارائه نماییم. مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه “عملکرد”... متن کامل

آشنایی با تکنیکDEA

آشنایی با تکنیکDEA تحلیل پوششی داده ها یک مدل برنامه  ریزی ریاضی، برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیرندهای (DMU) است که چندین ورودی و چندین خروجی دارند .ارائه  روشی برای کارایی اولین... متن کامل

برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری

برداشت های نادرست از مفهوم بهره وری 1- بهره وری مختص به صنعت است بهره وری مختص به سیستم های تولید صنعتی نیست. امروزه این مفهوم در انواع سیستم های تولید کننده ی خدمات حتی در بخش دولتی... متن کامل

اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت

اهمیت رشد دارایی‌های بلند مدّت     سازمان ها و واحدهای تولیدی و تجاری مختلف همه ساله مبالغ عمده ای را صرف سرمایه‌گذاری می نمایند، نظر به این که مبالغ ریالی – ارزی که صرف تحصیل... متن کامل

مکانیسم های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت

مکانیسم های انتقال دانش بین دانشگاه و صنعت مکانیسم های مختلفی برای انتقال تکنولوژی وجود دارد. علی رغم آنکه انتقال نتایج تحقیقات به صنعت به طور وسیعی به عنوان عامل اساسی جهت رشد و... متن کامل

رابطه عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس

رابطه عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس: باوجوداینکهاعتمادبه‌نفسمی‌تواند در عزت‌نفس شرکت داشته باشد اما این دو با یکدیگر مترادف نیستند، بلکه عزت‌نفس، اشاره به قضاوت ارزشی فرد نسبت به خود... متن کامل

مشارکت همگانی در اطلاعات

مشارکت همگانی در اطلاعات معمولا دو  واژه “داده ها ” و ” اطلاعات ” را به جای یکدیگر به کار می برند ؛ ولی این دو واژه تفاوت زیادی با هم دارند، داده ها اعداد و ارقام خام ،تجزیه... متن کامل