منابع مقاله با موضوع شاخص رضایت مشتری

 لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت 91-8-2 قیمت91-8-3 کیفیت91-8-4 خدمات پس از فروش10فصل دوممبانی نظری2-1 مقدمه122-1-1 مقدمه‌ای بر رضایت مشتری122-2 قیمت پرداختی132-3 قیمت و... متن کامل

پایان نامه مدیریت در مورد : مدیریت استعداد

واژه استعداد مطابق ویکی پدیا در سال 1997 توسط شرکت مکینزی ابداع گردید.  لیست همه پایان نامه های دانلودی(فایل متن کامل) رشته مدیریت این عنوان بدنبال انتشار کتابی که درسال 1990 به... متن کامل