بازاریابی ورزشی در ایران

بازاریابی علم جوانی است که سابقه پیدایش آن از قرن بیستم عقب تر نمی رود. در ایران این سابقه بسیار محدودتر و کوتاهتر است و شاید از پنجاه سال تجاوز نکند(30). گرچه در چهل سال اخیر به ویژه... متن کامل

آسیب‌های ورزشی

آسیب‌های ورزشی در اثر ضربه‌های شدید یا کشش­های متمادی و بیش از حد در حین انجام حرکات ورزشی به وجود می‌آیند. صدمات ورزشی می‌توانند استخوان‌ها یا بافت نرم (رباط، ماهیچه و تاندون) و... متن کامل

2-4-1 . اثرات بیولوژیکی ROS

اثرات بیولوژیکی ROS شامل دو دسته اثرات هستند؛ 2-4-1-1 . اثرات مثبت زیستی: دستگاه ایمنی بدن از اثرات کشنده اکساینده ها و با ساختن گونه های فعال استفاده می نماید. فاگوسیت ها اصلی ترین عامل... متن کامل

مشتری و انواع مشتری

تعریف مشتری همان است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات ما مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می شود که در کالاها یا خدمات... متن کامل

مدل (تئوری) سه شاخگی:

علت نامگذاری این مدل به سه شاخگی(c3) اینست که ارتباط بین عوامل ساختاری ،رفتاری و زمینه ای به نحوی است که هیچ پدیده یا رویداد سازمانی نمی توتند خارج از تعامل این سه شاخه صورت گیرد.بعبارت... متن کامل

نظریه های موجود در زمینه مشارکت

برای شناخت فرایند مشارکت در معنای شرکت کردن با در نظرگرفتن پارادایم های غالب در علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی، در دو پارادایم (واقعیت اجتماعی و رفتار اجتماعی) مبانی نظری مشارکت... متن کامل

پیشینه تاریخی رهبری تحول¬گرا و عمل¬گرا

تاریخ­دانان، سیاست­مداران و جامعه­شناسان نوعی از رهبری را که به فراسوی تبادلات اجتماعی بین رهبر و پیرو گام برمی­دارد، مورد شناسایی قرار داده­اند. مطالعات وبر (1947-1924) پیرامون... متن کامل

نتایج قابل حصول در فرایند ترک اعتیاد

  بطور کلی در فرایند ترک دو نتیجه قابل حصول است ؛ موفقیت وقتی یک شخص می تواند با یک وضعیت پر خطر مواجه شود، احساس کنترل بیمار، افزایش یافته و در واقع احتمال تطابق بعدی فرد را با سایر... متن کامل

شخصیت

یکی از اساسی ترین موضوعات علم روانشناسی است. زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانن یادگیری، انگیزه، ادراک، تفکر، عواطف و احساسات، هوش و مواردی از این قبیل است.به عبارتی، موارد فوق... متن کامل

عوامل موثر بر پاسخ PRL به ورزش

الگوهای شبانه روزی بیشترین مقدار پرولاکتین در چرخه شبانه روزی در اول صبح است. سطوح گردشی پرولاکتین در ظهر کمترین مقدار را دارد. سطوح پرولاکتین افزایش کوتاه مدتی در شروع خواب و مقادیر... متن کامل