7 آذر 0

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، مراکز آموزشی

ساخته شد و در کنار وسایل دیگری مانند پروژکتورهای اسلاید، لابراتوارهای زبان و شبیه سازیهای آموزش خلبانی در آموزش نظامیان به کار گرفته شد. در این دوران که تا اواسط دهه‌ی ۱۹۴۰ به طول... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، تکنولوژی آموزشی، آموزش و پرورش، انتقال دانش

میزان مستقیم بودن، تجربه‌های فراهم شده با انتخاب و کاربرد رسانه‌ها و وسایل آموزشی استفاده کرد. آموزش دهنده‌ای که بر پایه‌ی روش‌های نوین تدریس، اقدام به طرح‌ریزی فعالیت‌ها و... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع تحقیق با موضوع تکنولوژی، رسانه آموزشی، مبانی نظری، دانش آموز

ی یادگیری در واقع به کارگیری تکنولوژی آموزشی در فرایند یادگیری به منظور ارتقای کیفیت آن است. شناخت چگونگی کاربرد موفق این فناوری (تکنولوژی یادگیری)، کمک مؤثری برای استفاده‌ی درست از... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منبع تحقیق با موضوع رسانه های آموزشی، تکنولوژی، شهر تهران، مدارس راهنمایی

یاددهی یادگیری غیر قابل انکار است . نکته قابل توجه دیگر این است که ابعاد و کارآیی آینده‌ی نقش رسانه‌های جمعی در آموزش، آن دستخوش دگرگونی شده و سیطره و دامنه آن گسترش یافته است. و این... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، آبهای زیرزمینی، محیط زیست، پایان نامه

منطقه ای عمران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر, ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۸. استاد علی عسکری، ک. ۱۳۸۸. “مدل‌سازی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود با استفاده از شبکه... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، آبهای زیرزمینی، مناطق شهری، استاندارد

بسیار نزدیکی با وسعت و شدت فعالیت‌های کشاورزی داشته است. بطوری که بیشترین غلظت نیترات مربوط به دشت‌های وسیع کشاورزی نجف آباد، اصفهان و شهرضا و کمترین غلظت نیترات مربوط به منطقه... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، استان اصفهان، استاندارد، زاینده رود

نیتراتی در چاه‌های مناطق کشاورزی ۴-۶ بررسی آلودگی نیترات در چاه‌های آب شرب منطقه مورد مطالعه در سال ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ تعداد ۳۰ حلقه از چاه‌های نمونه‌برداری شده جهت تأمین آب شرب... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، مناطق شهری، استاندارد، زاینده رود

ورزنه که در کنار باتلاق گاوخونی است، ادامه یافته است. قسمت بالایی این منطقه، از باغبهادران تا نواحی اطراف زرین شهر، بسیار باریک و در دره زاینده رود واقع بوده ولی از اطراف زرین شهر تا... متن کامل

Read More
7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد آبهای زیرزمینی، استاندارد، زاینده رود، نمونه برداری

زمانی کوتاه مدت تغییرات نیترات از آنها استفاده شده و از داده‌های بخش (ب) مربوط به سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ برای ترسیم خطوط هم‌نیترات در منطقه و برای نشان دادن تغییرات زمانی طولانی مدت (طی... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15