7 آذر 0

تحقیق رایگان درمورد شبکه عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون چند لایه، حل مسئله

ته شده است و گاه ترکیبی از ابزارهای فوق در تحلیل یک مسئله مورد استفاده قرار گرفته شده است. ساختار کلی شبکههای عصبی مصنوعی از شبکه بیولوژیکی مغز انسان الهام گرفته شده است و تحقیقات... متن کامل

Read More
7 آذر 0

منابع پایان نامه درباره کنکور سراسری، روانسنجی، دانش آموزان، پیشرفت تحصیلی

مهیا میسازد. هر چند به دلیل تشریحی بودن این امتحانات، جمعآوری دادهها (ثبت پاسخ های هر سوال) کار بسیار وقتگیری خواهد بود، با این حال از مزایا و کاربردهای نظریه پرسشپاسخ نمیتوان صرفنظر... متن کامل

Read More
26 آبان -

انواع مختلف نوآوری

انواع نوآوری چندین راه برای طبقه‏بندی نوآوری‌ها وجود دارد. که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود: الف) نوآوری‌های اساسی (بنیادی) و توسعه‌دهنده یکی از طبقه‏بندی‏ها بر مبنای... متن کامل

Read More
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15