افراز چیست و چه تفاوتی با تفکیک و تقسیم دارد؟

 

پیش از پرداختن به این موضوع که افراز چیه، لازمه معنای بعضی از اصطلاحات توضیح داده شه.

ثروث مشاع: پولی که چند نفر مالک اون باشن بی اینکه سهم هرکدام از اونا به جدا مشخص باشه. جزء جزءِ ثروث مشاع در تملک مالکین اینه و نمیشه سهم اختصاصی هرکدام رو مشخص کرد.

ثروث غیرمنقول: ثروث غیرمنقول در مقابل ثروث منقول قرار داره و منظور از اون مالیه که قابل جابه جایی نبوده یا در صورت جا به جایی ضرر زیادی ببینه. زمین و ساختمان مثل مهم ترین اموال غیر منقول ان.

ثروث منقول: عبارت از مالیه که بر خلاف ثروث غیرمنقول، قابل جا به جاییه و این جابه جایی خسارتی به اون وارد نمی کنه.

حالا بیایید ببینیم افراز چیه و چه فرقی با جدا و تقسیم داره.

 جدا چیه

جدا در کلمه به معنای جدا کردن و جزء جزء کردن و در اصطلاح حقوق ثبت، عبارت است از جدا سازی کردن ثروث غیرمنقول به قطعات کوچیک تر. یعنی جدا یعنی شخصی که دارای یک قطعه زمین ۳۰۰ متریه، اونو به سه قطعه ی ۱۰۰ متری تقسیم کنه. حال اگه مالک این زمین دو نفر هم بوده باشه پس از جدا هر یک به نسبت حصه مشاعی در سه قطع جدید مالکیت دارن.

افراز چیه

افراز یعنی جدا نمودن سهم مشاع شرکا از همدیگه، یعنی تقسیم ثروث غیرمنقول مشاع بین شرکا به نسبت سهم اونا. مثلا، الف ۲ دانگ و ب ۴ دانگ از یک قطعه زمین رو در مالکیت دارن. حال اگه الف بخواد سهم دو دانگ خود رو از زمین جدا کنه و سهم خود رو در تصرف داشته باشه و سهم اون از حال گسترش خارج شه، به این عمل، افراز میگن. افراز رو به دو دسته تقسیم کردن: افراز اجباری یعنی افراز ثروث به موجب حکم دادگاه (یا تصمیم اداره ثبت) که شرکا رو مجبور به قبول قسمت ثروث مشاع می کنه. افراز به تراضی، افرازیه که شرکا به دلخواه خود انجام میدن.

دعوی افراز به وسیله یک یا چند مالک مشاعی علیه یک یا چند مالک مشاعی دیگر، به عمل میاد. نکته ی مهم این که در عمل افراز، کلیه ی مالکین مشاعی باید به شکل خواهان یا خونده دخالت داشته باشن و در جریان خواسته و عملیات اجرایی قرار گیرند.

تقسیم چیه

تقسیم مثل جدا و افراز و غیر اینه، مثل تَرکه ی متوفی (اموالی که فرد فوت شده از خود باقی می ذاره) که بین ورثه تقسیم می شه و می تونه شامل اموال منقول و غیرمنقول باشه. در اصطلاح حقوق مدنی، تقسیم یعنی جداسازی سهم شرکا در ثروث. تقسیم نامه هم سند رسمی یا عادیه که بیان کننده ی تقسیم ثروث مشاعه. اینجوری رابطه تقسیم با جدا و افراز، رابطه عموم و خصوص مطلقه. بدین معنا که جدا و افراز یه جور تقسیم هستن ولی تقسیم حتما به این دو مورد محدود نمی شه.فرق جدا و افراز

  1. ملک با داشتن تنها یک مالک هم قابل تفکیکه. به اصطلاح حقوقی، واسه جدا، وجود حالت گسترش لازم نیس. ولی، در افراز، باید حتما بیشتر از یک مالک وجود داشته باشه یعنی حالت گسترش لازمه.
  2. تفکیک، با رضایت و در حالت تفاهم مـالکان مشاعه؛ ولی در افراز، نبود تفاهم و رضایت و اختلاف مالکین هست و قصد اونا، قطع حالت اشتراکه.
  3. تفکیک، فقط تقسیم ملکه؛ اما، افراز، تقسیم ملک توأم با تعیین سهام مالکان مشاعیه و قطعات افرازی به نسبت سهم مالک مشاع به اونا اختصاص می یابد. به همین دلیل، حالت گسترش در افراز ضرورت داره؛ ولی، در تفکیک، این لازم نیست و مالک می تونه ملک خود رو با رعایت مقررات حاکم بر تفکیک (قوانین و مقررات شهرداری) به هر ترتیبی که می خواد، تفکیک نماید.
  4. سن مالک یا مالکان، دخالتی در امر تفکیک نداره؛ اما، به روشنی ماده ۳۱۳ قانون امور حسبی؛ اگه میان مالکان، شخصی محجور یا غایب باشه، تقسیم با دادگاه هستش.
  5. در صورت اعتراض به تفکیک از طرف یکی از شرکا، ادامه عملیات جدا، متوقف می شه و با رضایت معترض میشه ادامه اقدام رو انجام داد؛ ولی اعتراض به افراز در حین اقدام از شرکای دیگر پذیرفته نیست و بعد از تموم شدن می تونن اعتراض نمایند و رسیدگی به اعتراض نسبت به افراز ملک، در صلاحیت مراجع قضاییه.
  6. افراز یا نبود افراز، مثل رأی مراجع قضاییه و با افراز ملک و نبود اعـتـراض در مـهـلت مقرر، هر مالک مشاع می تونه بر سهم خود تسلط پیدا کنه و با تسلیم سند مالکیت مشاع به واحد ثبت، سند مالکیت ۶ دانگ قطعه ی اختصاصی رو خواسته و دریافت نماید.
  7. تفکیک، در اداره ثبت انجام می شه؛ اما افراز، هم در اداره ثبت و هم در دادگاه قابل پیگیریه.
  8. در افراز، رأی صادر می شه؛ ولی در تفکیک، صورت جلسه ی تفکیکی تنظیم می شه.
  9. در تفکیک، سهم همه افراد جدا و ملک از حالت مشاع خارج می شه یا اگه مالک یک نفر باشه، ملک به قطعات کوچک تر تقسیم می شه؛ اما در افراز، فقط سهم خواهان جدا می شه و بقیه ی ملک، مشاع باقی می مونه.
  10. در صورتی که بر تفکیک اعتراض شه، موضوع اعتراض در اداره ثبت رسیدگی می شه؛ اما، اگه بر افراز اعتراض شه، پرونده جهت بررسی به دادگاه ارسال می شه.


16000تومان