در چارچوب نظریه ادراکات اعتباری، نسبت عقل و دین نیز از جمله چنین است:

  1. خوبی ها مطابق حکم عقل‌اند
  2. محرمات الهی چیزهایی هستند که موجب اختلال حکومت عقل هستند.
  3. حیات انسانی به سلامت ادراک و فکر در شئون فردی و اجتماعی بنا شده است؛ بنابراین استمرار حیات انسانی نیازمند حکومت عقل است. دین با حفظ حکومت عقل حیات انسانی را پاسداری می کند»( یزدانی مقدم، همان)
  4. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 1. جمشیدی، نظریه فرهنگی استاد مطهری، ص ۸۰ ↑
 2. پارسانیا، حمید؛ «نظریه و فرهنگ»، بی‌تا، منتشر نشده. ↑
 3. پارسانیا، جهان های اجتماعی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑
 4. پارسانیا، جهان های اجتماعی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑
 5. کیاشمشکی، جهان‌شناسی در قرآن، ۱۳۸۷، ص ۹۶ ↑
 6. نای فرهنگ را به «مجموعه‌ای از ارزش‌ها و آداب و رسومی که برای جامعه، معنی ایجاد می‌کند» تعریف کرده است(نای، ۲۰۰۴، ص ۱۱؛ در: یاسوشی و مک‌کانل، ۱۳۸۹، ص ۶۹). ↑
 7. ر.ک: مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، ص ۱۵۱ و ۱۵۲ ↑
 8. که عبارتند از: رویکردهای ریاضی، اجتماعی روانی و زبان‌شناختی(اسمیت، ۱۳۷۹). ↑
 9. آذری، آشنایی با سنت‌های هفت‌گانه نظریه‌های ارتباطات، مندرج در وبلاگ علم ارتباطات(http://azari-gh.blogfa.com/post-82.aspx) به نقل از: ارتباطات لیتل جان، استفن و فوس، کارن .دانش‌نامه‌ی نظریه ارتباطات.نیویورک،جلد۲، انتشارات سیج، ص ۹۵۸-۹۶۳٫ 
 10. prosser 1978: 338 ↑
 11. مولانا، ۱۳۷۶ ↑
 12. Hall, The silent language, 1st ed, 1959 ↑
 13. Alfred G. Smith (1966) ↑
 14. Defining Communication as an Element of Culture ↑
 15. Umran Laode Muhamad, 2014 ↑
 16. ویمر، ۲۰۰۴، ص ۷ ↑
 17. اشومر، ص۱۹ ↑
 18. Martin and Thomas, 2010, p 95. ↑
 19. علامه جعفری، ۱۳۹۰، ص ۱۳۱ ↑
 20. شارون، ۱۳۸۶، ص ۸۱ ↑
 21. روح‌الامینی، ۱۳۸۶، ص ۱۴۱٫ ↑
 22. فارابی، ۱۳۵۴، ص ۴۵؛ در آزاد ارمکی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۲٫ ↑
 23. ‌روشه، ۱۳۹۱، ص ۱۵۶ ↑
 24. والکر، ۲۰۰۳ به نقل از گولین، ۲۰۰۶، ص ۵، در: یوسفی و ورشوئی، ۱۳۸۹، ↑
 25. مصلح، ادراکات اعتباری علامه و فلسفه فرهنگ، ص ۱۶٫ ↑
 26. رشاد، تاملی درباب فلسفه‌ی فرهنگ ۱، زمانه، آبان ۱۳۹۰، شماره ۱۰۴ ↑