انواع شرکت‌های لیزینگ از نظر نوع مالکیت

انواع شرکت‌های لیزینگ از نظر نوع مالکیت

شرکت‌های لیزینگ از لحاظ نوع وابستگی مالکیتی به سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند:

  1. شرکت‌های لیزینگ بانکی

این گروه از شرکت‌ها در مالکیت و کنترل بانک‌ها اعم از خصوصی یا دولتی می‌باشند. به عنوان مثال، لیزینگ صنعت و معدن (وابسته به بانک صنعت و معدن)، لیزینگ ایران (وابسته به بانک تجارت) و لیزینگ پارسیان (وابسته به بانک پارسیان) و … در این گروه قرار دارند. این شرکت‌ها تکمیل‌کننده خدمات بانکی شرکت مادر می‌باشند.

  1. شرکت‌های لیزینگ وابسته

این شرکت‌ها در مالکیت و کنترل تولیدکنندگان یا توزیع‌کنندگان دارایی‌های مورد اجاره قرار دارند. هدف اصلی از ایجاد این شرکت‌های لیزینگ، کمک به فروش محصولات شرکت مادر می‌باشد. شرکت‌های لیزینگ ایران‌خودرو و رایان سایپا در این گروه قرار دارند.

 

  1. شرکت‌های لیزینگ مستقل

این شرکت‌ها به عنوان مؤسسات مالی مستقل عمل می‌کنند و عملیات لیزینگ آن‌ها متأثر از فعالیت‌های شرکت مادر یا سهامداران عمده نمی‌باشد.

شرکت‌های لیزینگ بانکی و وابسته از لحاظ تأمین منابع مالی مشکلات کمتری نسبت به لیزینگ مستقل دارند، اما دسترسی‌شان به منابع مالی محدود است. آمار و اطلاعات نشان می‌دهد که شرکت‌های لیزینگ بانکی و وابسته، سهم بیشتری از بازار لیزینگ را به خود اختصاص داده‌اند. یکی از عوامل کلیدی موفقیت این شرکت‌ها، پشتیبانی مالی شرکت‌های مادر بوده است. بنابراین، عدم دسترسی به منابع مالی، مانع اصلی رشد صنعت لیزینگ می‌باشد. ارائه روش‌های جدید تأمین مالی برای خروج از این بن بست منجر به فرصت‌های جدیدی برای این صنعت خواهد شد. روش‌های تأمین مالی بر هزینه سرمایه و در نتیجه قیمت محصولات لیزینگ نیز تأثیر مستقیم دارد، که این نیز به نوبه خود، توسعه صنعت لیزینگ را متأثر می‌کند(میری،201:1389-200).