انواع مختلف نوآوری

انواع نوآوری

چندین راه برای طبقه‏بندی نوآوری‌ها وجود دارد. که در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌شود:

الف) نوآوری‌های اساسی (بنیادی) و توسعه‌دهنده

یکی از طبقه‏بندی‏ها بر مبنای تمایز میان فعالیت‏های بنیادی نوآوری، مثل شناسایی نوآوری هم به‌عنوان نوآوری اساسی و هم به‌عنوان فعالیتی افزایشی می‏باشد. نوآوری‌های اساسی تغییرات بنیادی را در فعالیت‌های یک سازمان ایجاد می‌کنند و جهشی بزرگ و روشن نسبت به فعالیت‏های جاری سازمان در بردارد. برخی نوآوری‌ها به طور کامل گروه محصولات و خدمات جدید و یا سیستم‌های تولیدی و تحویل جدید را نیز شامل می‏شوند. نوآوری‏های توسعه‌دهنده[1]، از جنبه‏ی دیگر، به‌طور انحصاری قابلیت‏های موجود سازمان را رشد و توسعه می‏دهد و شامل تطابق‌دهی، تقویت و افزایش خدمات، محصولات موجود و سیستم‌های تحویل و تولید هستند (برگلمن[2]، 2001، ص56).

ب) نوآوری‌های اداری و تکنیکی

طبقه‏بندی دیگر، براساس تمایز میان نوآوری‌های اداری و تکنیکی است. نوآوری تکنیکی مربوط به تکنولوژی محصولات، خدمات و تکنولوژی‌های فرآیند تولید است در حالی که نوآوری‏های اداری شامل ساختار سازمانی و فرآیندهای اداری مربوط به مدیریت سازمان می‏باشد (دامنپور[3] و همکاران، 1998، ص 29).

ج) نوآوری تصادفی در برابر نوآوری استراتژیک

بسیاری از شرکت‌ها بر فعالیت‌های اتفاقی خلاقیت برای رسیدن به نوآوری تکیه می‌کنند. برخی دیگر هم از رویکردهای غیرساختارمند و موقت بهره می‌برند که در اغلب موارد سرانجامی جز بهبود کند و پیاده‌سازی ضعیف نخواهند رسید. نوآوری استراتژیک، یک رویکرد جامع و سیستماتیک و با تمرکز بر تولید فراتر از نوآوری‏های تدریجی، موقتی و ناپیوسته است. نوآوری زمانی استراتژیک شناخته می‏شود که یک فرآیند عمدی، قابل تکرار موجب تفاوت قابل توجهی در ایجاد ارزش ارائه شده به مصرف‌کنندگان، مشتریان، شرکا و بنگاه شود (پالمر و همکاران[4]، 2007، ص 40).

د) نوآوری باز در برابر نوآوری بسته

برای توصیف روند تحولات اخیر در حوزه مدیریت نوآوری چسبرو[5] (2003) عبارت نوآوری باز[6] را مطرح نمود. از نظر چسبرو و همکاران (2006)  نوآوری باز عبارت است از استفاده هدفمند از جریان ورودی و جریان‌های خروجی دانش جهت شتابدهی به نوآوری درونی و سپس توسعه بازارها برای استفاده بیرونی از نوآوری. نوآوری پارادیمی است که بیان می‌کند سازمان‌ها می‌توانند و باید هنگامی به دنبال ارتقای فناوری خود هستند، ایده‌های بیرونی را علاوه بر ایده‌های درونی، از مسیرهای درونی و بیرونی به بازار بکار گیرند. (چسبرو و همکاران، 2006، ص 46).  در گذشته بسیاری از سازمان‌های صنعتی بر پژوهش و توسعه درونی در فعالیت‌های خود متمرکز بودند (گرونلاند و همکاران[7]، 2010، ص 108). در مقابل بعضی از سازمان‌ها چندین دهه با شرکای بیرونی همکاری فعالانه‌ای در فرآیندهای نوآوری خود داشته‌اند (مووری[8]،2009، ص 12). فرآیندی که در آن سازمان‌ها فناوری‌های خود را به طور درونی کشف، توسعه و تجاری‌سازی می‌نمایند، نوآوری بسته[9] نامیده می‌شود. اگرچه این مدل برای مدت زمانی به خوبی عمل نمود، اما فضای نوآوری کنونی متحول شده و در سال‌های اخیر روند همکاری نوآوری بیرون از مرزهای سازمانی شدت یافته است (چسبرو، 2006، ص 47).

مدل نوآوری باز تحولاتی در رویکرد سازمان‌ها به مدیریت راهبرد فناوری ایجاد نمود که طی چندین سال به عنوان پاسخی به تغییرات مهم در محیط رقابتی شکل گرفته بود. این تغییرات شامل افزایش پویایی و تلاطم جهانی شدن بازارها و فعالیت‏های کسب‌وکار، تشدید رقابت و پیشرفت‌های سریع در توسعه فناوری می‏باشد. علاوه بر این، این تحولات شامل پایان کار مدل خطی نوآوری، افزایش اتکای سازمان‌ها به منابع خارجی فناوری، توسعه نگرش سازمان‌ها به سوی به کارگیری کانال‌های چندگانه جهت استفاده از فناوری و بین‌المللی شدن فعالیت‏های پژوهش و توسعه و نوآوری صنعتی می‏باشد (ولف[10]،2006، ص 20).

فرض اصلی مدل نوآوری بسته این است که نوآوری موفق نیازمند کنترل است (چسبرو، 2003، ص 18). این منطق به شدت تمرکز بر داخل دارد، زیرا نمی‏توان تضمین نمود که فناوری‌ها یا ایده‌های سایر سازمان‌ها دردسترس بوده و از کیفیت کافی برخوردار باشند. اما سازمان‌ها دریافتند که اهمیت یک چنین کنترلی در حال افول است. نیازی نیست ایده‌های باارزش در داخل سازمان تولید شده و انتشار آن ایده‌ها در بازار نیز حتماً توسط فعالیت‏های خود سازمان انجام شود. این امر بدین معنا است که سازمان‌ها نه تنها ایده‌ها و فناوری‌های داخلی خود را به همراه مسیرهای داخلی به بازار بکار می‏گیرند، علاوه بر این آنها می‌توانند و بهتر است از ایده‌ها و فناوری‌های خارجی و نیز مسیرهای خارجی به بازار برای پیشبرد پروژه‌های نوآوری خود استفاده کنند (چسبرو، 2003، ص 22). در حقیقت اقدامات نوآوری بایستی بدون به مخاطره انداختن اسرار تجاری سازمان، از بینش‏ها، قابلیت‏ها و حمایت سایر سازمان‌ها بهره‏برداری نماید (ولپرت[11]، 2002، ص 78).

به منظور عملیاتی نمودن مفهوم نوآوری باز چارچوب‌های مختلفی از سوی محققان مطرح شده است. به عنوان مثال چارچوب لیشتنهالر که شامل چهار بعد اکتشاف درونی و بیرونی و بهره‏برداری درونی و بیرونی می‏باشد استفاده شده است. اکتشاف درونی بیان‏کننده خلق دانش جدید در درون سازمان می‏باشد، مانند اختراعات حاصل از پژوهش‏ها که سبد فناوری‏های موجود در یک سازمان را توسعه می‏دهند. اکتشاف بیرونی اشاره به اکتساب دانش از منابع بیرونی دارد. بهره‏برداری درونی به معنای به‏کارگیری دانش در محصولات خود سازمان می‏باشد. بهره‏برداری‏ بیرونی نیز اشاره به انتقال دانش به بیرون از سازمان ( به عنوان مثال از طریق فروش حق امتیاز) دارد ( اخوان و همکاران،1392، ص 3).

و) نوآوری فرآیند و محصول

معمولاً عبارت است از تمایز قائل شدن و جدا کردن نوآوری‏های محصول که محصولات و خدمات جدید را ایجاد می‏کند و نوآوری‏های فرآیند، که هزینه تولید محصولات موجود را کاهش می‏دهد یا امکان تولید محصول جدید را میسر می‏سازد اگر چه نوآوری در فرآیند و محصول دست در دست هم پیش می‏رود، اما این تفاوت به شکل شفاف و با خطوط روشن قابل تشخیص نیست. در اینجا نوآوری فرآیند به‌عنوان یک سرمایه برای مهارت‌ها، منابع و رقبای شرکت توصیف می‌شود که زمینه را برای یک شرکت تولیدی جهت نوآوری در محصول فراهم می‏سازد. دیدگاهی که نوآوری محصول را پذیرفته باشد، هم تغییرات هزینه‌ی صرفه‌جویی در فرآیند تولید و هم معرفی تکنولوژی جدیدی که باعث تولید محصولات جدید شود را در بر می‌گیرد. همچنین نوآوری‏های تکنولوژی بر مبنای فعالیت‌های R&D، نوآوری‌های فرآیند خوانده می‌شود، البته ممکن است مهارت‏های بازارمحور و شایستگی در رقابت نیز نوآوری فرآیند خوانده شود(داویس[12]، 1998 ، ص 364).

[1] Incremental  innovation

[2] Burgelman

[3] Damanpour et al

[4] Palmer et al

[5] Chesbrough

[6] Open innovation

[7] Gronlund et al

[8] Mowery

[9] Closed innovation

[10] Wolf

[11] Wolpert

[12] Davies