برنامه سوم توسعه

بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.
همچنین کانون‌های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت یا اشخاصی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله هنگام انتخاب وکیل نیستند، می‌باشند. تشخیص بی‌بضاعت بودن یا عدم توانایی اشخاص برای پرداخت حق‌الوکاله با دادگاه مرجع رسیدگی به دعوی است و برای تحقق این منظور روسای کل دادگاه‌ها در حوزه قضایی با همکاری مؤسسات معاضدت قضایی کانون‌های وکلا در استان‌ها و هیات ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه برابر مقررات مربوط عمل خواهند کرد.
وکیل منتخب مکلف است قرارداد حق‌الوکاله تنظیم کند و نسخه دوم قرارداد را با رسید وکالت‌نامه به دبیرخانه معاضدت قضایی بفرستد و پس از خاتمه رسیدگی اگر موکل برنده دعوی شود و به‌اصطلاح محکوم‌له باشد یک‌پنجم حق‌الوکاله را وصول و به صندوق کانون پرداخت کند مگر اینکه ثابت کند که دریافت حق‌الوکاله قانوناً ممکن نیست. چنانچه تقاضای انتخاب وکیل معاضدتی رد شود متقاضی می‌تواند ظرف ده روز از این تصمیم به هیات مدیره کانون شکایت کند. رای این هیات در خصوص رد ا پذیرش درخواست قطعی است.
وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی وظیفه‌دارند هرساله در سه دعوی حقوقی به‌عنوان معاضدت قبول
وکالت نمایند و اگر موکل محکوم‌له واقع گردید حق‌الوکاله قانونی ازآنچه که وصول شد به او پرداخت

می‌شود. ازاین‌رو کسانی که قدرت پرداخت حق‌الوکاله ندارند می‌توانند از کانون وکلا یا هیات اجرایی ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 و یا از روسای حوزه قضایی تقاضای معاضدت نمایند مشروط به اینکه دعوی واقعی بوده و راجع به شخص متقاضی باشد.
 1-1-5-4: وکالت اتفاقی

دانلود پایان نامه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

برابر قانون، غیر از وکلای مجاز هیچ‌کس نمی‌تواند در جلسه دادگاه به سمت وکالت مداخله نماید. مگر به‌طور اتفاقی و آن‌هم به‌صورت محدود این نوع وکالت در ماده 2 قانون وکالت مطرح‌شده است. در این ماده چنین آمده که اشخاصی که دارای معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغلشان وکالت نباشد اگر بخواهند برای اقربای نسبی یا سببی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت نمایند ممکن است در سال سه نوبت در صورت صدور مجوز، وکالت اتفاقی نمایند.

برای انجام وکالت اتفاقی (موقت) نیاز به صدور مجوز می‌باشد، لذا متقاضی باید درخواست کتبی خود را در دفتر کانون وکلا  ثبت نماید. برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمایم کامل تهیه و تسلیم کانون گردد. پس از تقدیم درخواست کانون حق دارد تا به‌منظور سنجش توان علمی و تجربی متقاضی از او مصاحبه و اختبار به عمل آورد. درهرحال پذیرش یا رد درخواست با کانون است و صرف ارائه مدارک و مدرک تحصیلی حقی برای درخواست‌کننده ایجاد نمی‌کند.
  
1-1-6: تعهدات طرفین
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت‌های متقابلی می‌شوند. تعهدات وکیل در برابر موکل یا به‌طور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا به‌طور غیرمستقیم؛ تعهداتی که به‌طور مستقیم متأثر از عقد وکالت‌اند، ناشی از ذات عقد مزبور بوده، صرف تحقق یافتن عقد، موجب مسؤولیت وکیل می‌شوند و تعهدات اصلی وکیل به شمار می‌روند.
1-1-6-1: تعهدات و تکالیف وکیل
با مستفاد از ماده 666 قانون مدنی می‌توان گفت که وکیل در حکم امین است و فقط در صورت تعدی و تفریط در اختیارات، مسئول خواهد بود. بنابراین برای اینکه وکیل متصف به صفت امانت باشد و مسئول شناخته نشود، باید اولاً در حدود اذنی که موکل به او داده است امور مورد وکالت را انجام دهد. ثانیاً باید رعایت غبطه و صلاح موکل را در محدوده‌ای که قانون ترسیم کرده، بکند. مثلاً اگر موکل وکالت بر فروش خانه‌اش را به وکیل بدهد و قیمتی برای آن تعیین نکند و وکیل خانه‌ای که 50 میلیون ارزش دارد را به 20 میلیون بفروشد در اینجا غبطه و صلاح موکل را رعایت نکرده است.  ولی اگر بگوید کمتر از 45 میلیون نفروش و اگر وکیل 20 میلیون بفروشد، در اینجا خارج از اذن موکل عمل کرده است.‌‌ بر این اساس مهم‌ترین تعهدات وکیل عبارت‌اند از:
1. انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل
2. رعایت غبطه و مصلحت موکل
3. تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
4. حفظ اسرار موکل
5. وکیل حق توکیل به دیگری ندارد. مگر اینکه موکل صراحتاً این حق را به وی داده باشد
1-1-6-1-1: انجام مورد وکالت در حدود اذن موکل
انجام مورد وکالت به‌عنوان اصلی‌ترین تعهد وکیل می‌باشد. به‌طورکلی می‌توان گفت که وکیل موظف است مورد وکالت را با رعایت حدود وکالت، انجام دهد. این حدود با توجه به کیفیت انشاء وکالت و اقسام آن، ممکن است به‌طور مطلق و برای تمام امور موکل باشد یا مقید و برای امر یا امور خاص باشد.  ماده 663 قانون مدنی می‌گوید: «وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت  او خارج است انجام دهد» همچنین ماده 667 قانون مدنی می‌گوید: «وکیل باید … ازآنچه که موکل بالصراحه به  او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست  تجاوز نکند» ضمانت اجرای تخلف از این تعهد، با مستفاد از ماده 1073 قانون مدنی در باب نکاح، عدم نفوذ عمل حقوقی وکیل است.
1-1-6-1-2 رعایت غبطه و مصلحت موکل
وکیل ملزم است در راستای اجرای مورد وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل را نماید. ماده 667 قانون مدنی به‌صراحت مقرر می‌دارد: «وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید.
1-1-6-1-3: تقدیم حساب دوران وکالت و استرداد اموال و اسناد موکل
1-1-6-1-3-1:  تعهد وکیل به تقدیم حساب دوران وکالت
نظر به این‌که وکیل به نیابت از موکل خویش عمل می‌کند، کلیه اقدامات مالی و معاملاتی را که طی دوران وکالت خویش انجام می‌دهد، منتسب به موکل بوده به استناد نص ماده 668 قانون مدنی پس از خاتمه این دوران موظف است با وی تصفیه‌حساب کرده، عین آنچه را که به‌عنوان جانشینی او دریافت کرده است، به وی مسترد نماید؛ البته روشن است که موکل می‌تواند در صورت تمایل وکیل را به‌طورکلی از دادن صورت‌حساب معاف کند.
زمان حسابرسی و تصفیه‌حساب غالباً پس از پایان دوره وکالت یا انحلال آن است؛ لیکن در مواردی ممکن است به‌مقتضای طبیعت عمل مورد وکالت، موعدی قبل از آن متعارف باشد، که در این صورت مطابق «عرف» رفتار خواهد شد؛ مانند وکالت مطلق در اخذ مطالبات موکل، که وکیل به‌حسب اقتضای اطلاق وکالت، موظف است هر مبلغی را که از بدهکاران دریافت کرده، به موکل عودت دهد و حق ندارد مطالبات وصول‌شده را تا پایان دوره وکالت نزد خود نگه دارد.
1-1-6-1-3-2: تعهد وکیل به استرداد اموال و اسناد موکل
وکیل پس از اجرای وکالت و تقدیم حساب به‌نحوی‌که گذشت، ملزم است کلیه اموال، اوراق بهادار و اسناد به امانت گذاشته‌شده موکل را به وی مسترد نماید. به‌طورکلی وکیل ملزم است آنچه را که از اموال موکل به‌عنوان امانت در دست دارد، هرزمانی که موکل مطالبه نماید، به وی تسلیم کند و چنانچه این امر را بدون عذر موجه به تأخیر اندازد، ید أمانی او مبدل به ید ضمانی خواهد شد؛ درنتیجه حتی بدون تقصیر نیز ضامن است.
1-1-6-1-4: حفظ اسرار موکل
تعهد وکیل بر حفظ اسرار موکل از تعهدات وکیل است، چنانچه ماده 30 قانون وکالت مقرر می‌دارد: «وکیل باید اسراری را که به‌واسطه وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوطه به حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید» و ضمانت اجرای آن را ماده 81 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری بیان می‌دارد، وکیلی را که به‌واسطه وکالت از اسرار موکل مطلع شده و آن را افشا نماید، قابل‌تعقیب و مشمول مجازات انتظامی دانسته است؛ اعم از این‌که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت باشد یا مربوط به شرافت و حیثیت و اعتبار موکل.

1-1-6-1-5 حق توکیل وکیل
سؤال: اگر وکیلی بدون داشتن حق توکیل امور وکالت را به دیگری واگذار کند، چه وضعیتی پیش می‌آید؟
در این صورت چون وکیل از حدود اذن موکل تجاوز کرده، لذا مسئول خساراتی است که از این طریق به موکل وارد می‌شود.  وکالت وکیل دوم نیز درواقع وکالت شبه فضولی است و وکالت دوم را تنفیذ و وکیل  دوم را در وکالت ابقاء نماید و یا آن را ردّ کند. چنانچه موکل عقد وکالت دوم را تنفیذ نکند، کلیه اقدامات وکیل دوم در خصوص اموال دیگران در حکم غصب بوده و مسئول جبران خسارات وارده می‌باشد. در خصوص رابطه وکیل دوم با وکیل اول با توجه به علم و جهل وکیل دوم متفاوت است: اگر وکیل دوم عالم به نداشتن حق توکیل وکیل اول باشد، در اینجا چون اقدام بر ضرر خودکرده، لذا نمی‌تواند از وکیل اول مطالبه ضرر وارده را بنماید. بنابراین هرکدام از این دو وکیل مسئول خسارات مربوط به خود هستند. در این زمینه ماده 673 قانون مدنی چنین می‌گوید: «اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
اما اگر وکیل دوم جاهل به این امر باشد، و خساراتی بر موکل وارد آید، در این صورت موکل اصلی می‌تواند به هر یک از وکیل اول و دوم مراجعه و مطالبه خسارت نماید، زیرا هر دو وکیل در برابر موکل متضامناً مسئول هستند (مبنای مسئولیت وکیل اول تقصیر و تجاوز از اذن موکل است و مسئولیت وکیل دوم بر مبنای اقدام و عمل فضولی است) در اینجا وکیل دوم می‌تواند به وکیل اول مراجعه و مطالبه جبران خسارت نماید. چون در اینجا سبب (وکیل اول) اقوی از مباشر (وکیل دوم) است. البته اگر وکیل دوم خارج از اذن وکیل اول اقدام کرده و سبب ورود خسارت شود، خود مسئول جبران آن است.
اگر اختلاف در علم یا جهل وکیل دوم شود، اصل عدم علم اوست و باید خلاف آن ثابت گردد.
1-1-6-2: تعهدات موکل
1-1-6-2-1 قبول تعهدات انجام‌شده توسط وکیل
ماده 674 ق.م می‌گوید: «موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد در مورد آنچه در خارج از حدود وکالت انجام داده‌شده است موکل هیچ‌گونه تعهد نخواهد داشت مگر این اعمال فضولی وکیل را صراحتاً اجازه کند»
بدین ترتیب اگر وکیل متعهد به گرفتن حق موکل خود در یک دعوی باشد ولی حق صلح و سازش را نداشته باشد اقدام وکیل نسبت به تنظیم صلح‌نامه خارج از حدود وکالت بوده و هیچ‌گونه تعهدی برای موکل ایجاد نخواهد کرد گرچه به‌ظاهر دعوی فیصله یافته است. درصورتی‌که موکل عمل فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً تنفیذ نماید مثلاً قرارداد صلح یا صلح‌نامه‌ای را که وکیل یا ثالث نوشته است موکل قبول ننماید و از این اقدام موکل طرف دیگر متضرر گردد ثالت یا طرف دیگر می‌تواند فقط علیه وکیل اقامه دعوی نماید. موکل مسئولیتی ندارد«ازآنجاکه تعهدات و معاملات وکیل عموماً از ناحیه موکل و به‌حساب او انجام می‌گیرد قهراً در مقابل اشخاص ثالث موکل متعهد یا متعهد له قرار می‌گیرد چنانکه در ماده 674 قانون مدنی آمده موکل باید تمام تعهداتی را وکیل در حدود وکالت خودکرده است انجام دهد البته نسبت به اعمال خارج از حدود وکالت موکل هیچ تعهدی ندارد مگر این‌که اعمال فضولی وکیل را امضاء نماید.
1-1-6-2-2 مخارج و اجرت وکیل
ماده 675 ق.م بیان می‌دارد «موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این‌که در عقد وکالت طور دیگری مقررشده باشد.»
بنابراین هزینه‌های را که موکل باید تقبل نماید بر دو گونه است:
1-در مخارجی را که وکیل در اجرای امر وکالت کرده است مانند رفت‌وآمد با تاکسی، کرایه رفت‌وبرگشت به شهرستان، هزینه اطاق و هتل، پول کارشناسی، دستمزد اجیر، پول تمبر، و …
2-اجرت وکیل که یا طبق قرارداد منعقده میان وکیل و موکل تعیین می‌شود و یا در صورت سکوت و نبودن قراردادی به عرف متداول و کارشناسی رجوع شده و اجرت‌المثل دریافت می‌دارد.
ماده‌قانونی می‌گوید مگر این‌که در عقد طور دیگر مقررشده باشد مثلاً وکالت را تبرعی قبول نموده و یا قرار گذارده که تمام مخارجی را که وکیل در امر وکالت می‌نماید داخل در

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *