بسته بندی و صادرات

بسته بندی و صادرات

نقش و اهمیت بسته بندی به عنوان یکی از ابزارهای مهم بازاریابی سبب شده است تا صادرکنندگان محصولات، توجه ویژه ای به آن جهت افزایش توان رقابتی خود در بازارهای بین المللی داشته باشند. امروزه از مهمترین عوامل ارائه محصول در بازارهای بین المللی، توجه به هنر طراحی بسته بندی است. بسته بندی می تواند به عنوان نوعی مزیت رقابتی، درک مصرف کنندگان را نسبت به محصول تغییر داده و شانس خرید آن را در بازار افزایش دهد.

. در طراحی بسته بندی برای صادرات باید دقت عمل بیشتری داشت. زیرا رقابت بیشتر در بین کشورهای مختلف، فرهنگ و سلیقه متفاوت کشور مقصد، دور بودن مقصد و احتمال خطرات بیشتر برای محصول، زمان طولانی تر در حمل و نقل، آب و هوای متقاوت در مسیر حمل ونقل، مقررات گمرکی و قوانین و استاندارد های بهداشتی و فنی متفاوت و تفاوت زبان در بازارهای خارجی ایجاب می کند که صادر کنندگان در امر بسته بندی دقت بیشتری را مبذول دارند تا در دنیای رقابتی امروز بتوانند جایگاه خود را حفظ کنند. (فیض و سلحشور، 1387)

در مجموع در بسته بندی صادراتی لازم است موارد مهمی در نظر گرفته شود که از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • تطابق با استانداردها
  • تطابق با مقررات و قوانین کشور هدف
  • متناسب با نیازها و خواست‌های بازار مورد نظر باشد
  • جلب توجه خریدار و ترغیب وی به منظور خرید
  • استفاده از بسته بندی متناسب با نیازها و خواسته های بازار هدف

ارتقاء توان حفاظت از ویژگی های کالای درون بسته بندی(مثل طعم، رنگ، مزه، بو و ..)