تبلیغات

تبلیغات

مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی از فرآیند بازاریابی یک محصول و یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد محصول و یا یک خدمت از طریق رسانه های مختلف برای متقاعد کردن مخاطبان بالقوه برای خرید آن محصول و یا خدمت.

در تبلیغات معمولاً اهداف متفاوتی دنبال می شود که در زیر به بخشی از آنها اشاره می کنیم:

 • آگاهی مشتریان در مورد محصولات و یا خدمات جدید؛
 • آگاه کردن مشتریان از طرز کار و یا قیمت جدید یک محصول؛
 • ایجاد تصویری روشن و قدرتمند از کسب و کار؛
 • ترغیب مشتریان به خرید محصول؛
 • تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیم خرید فوری محصول و یا خدمت؛
 • و ….

از دیدگاه جایگاه تبلیغات در مقایسه با بازاریابی، می توان تبلیغات را زیر مجموعه بازاریابی و در کنار ابزارهای دیگر آن از جمله روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم دانست. تبلیغات بیشتر بر روان مشتری برای ترجیح دادن یک برند خاص تمرکز دارد و بازاریابی بر کل فرآیند اعم از تبلیغات، فروش، توزیع و … احاطه دارد.

موفقیت یک تلاش بازاریابی بسته به آن است که بتواند مزیت رقابتی برا ی یک محصول در ذهن مصرف کنندگان ایجاد کند.مزیت رقابتی زمانی به یک محصول تعلق می گیردکه یک مصرف کننده چنین قضاوت کند که این محصول در مقایسه با محصول رقیب، نیازهای او را بهتر برطرف می کند.یکی از راههای ایجاد این ذهنیت  در مشتری ، تبلیغات می باشد.

تبلیغات شکلی از ارتباطات غیر شخصی است که در ازای پرداخت پول به وسیله یک حامی مالی مشخص با استفاده از رسانه های گروهی برای ترغیب مخاطب یا تاثیر گذاری بر او صورت می گیرد. بنابراین  تبلیغات مشتمل بر شش عنصر است:

اول اینکه شکلی از ارتباط است.دوم اینکه ارتباط چون جمعی می باشد یک ارتباط غیر شخصی است.یعنی تبلیغ  برای شخص معین ساخته نمی شود.سوم اینکه برای تبلیغ پول پرداخت می شود.چهارم حامی مالی آن (تبلیغ کننده)مشخص است.پنجم تبلیغ با استفاده از رسانه های گروهی فرستاده می شود و آخر اینکه تبلیغ برای ترغیب و تاثیر گذاری روی مخاطبان و مصرف کنندگان فرستاده می شود.

UKIPA[1] (موسسه کارورزان تبلیغاتی انگلستان) مزایای تبلیغات را چنین بیان می کند:

 1. تغییرات موثر در داخل و خارج سازمان؛
 2. افایش کارایی کارکنان؛
 3. تغییر در کل کسب و کار در رابطه ایجاد بازارهای جدید برای نام تجاری؛
 4. احیای نام تجاری رو به زوال؛
 5. تقویت بازار؛
 6. تغییر در رفتار؛
 7. تاثیر در قیمت؛
 8. ایجاد افزایش سریع در فروش؛
 9. افزایش رشد بلوغ نام تجاری در بازار رو به زوال؛
 10. اثر بخش تر کردن ارتباطات بازاریابی دیگر.

[1]– UK Institute of Practitioner in Marketing