تحقیق رایگان درمورد استان اصفهان، آبهای زیرزمینی، محیط زیست، پایان نامه

منطقه ای عمران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر, ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۸.
[۳] استاد علی عسکری، ک. ۱۳۸۸. “مدل‌سازی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده‌رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی”. اولین همایش منطقه ای عمران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر, ۱۲ اسفندماه ۱۳۸۸.
[۴] اصغری مقدم، ا.، و. نورانی و ع. ندیری، ۱۳۸۷. “مدل‌سازی بارش دشت تبریز با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی”. مجله دانش کشاورزی، ۱۸(۱):۱-۱۵
[۵] اکبری، م.، ص. معروفی، پ. زمانی و م. محمدی، ۱۳۸۷. “اثر کاربری اراضی بر غلظت نیترات آب زیرزمینی دشت ساری “. دومین همایش ملی مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهکشی, ۱ بهمن ماه ۱۳۸۷, دانشگاه شهید چمران اهواز.
[۶] امجدی، س.، ح. جعفری و غ. نبی بیدهندی. ۱۳۸۸. “بررسی روند تغییرات نیترات آبهای زیر زمینی تامین کننده آب آشامیدنی شهر زنجان”. سومین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست, ۱۵ تا ۱۶ مهرماه ۱۳۸۸ دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران.
[۷] امور آب وزارت نیرو، ۱۳۶۳. “استاندارد کیفیت فیزیکی، شیمیایی و رادیولوژی آب آشامیدنی”. شماره استاندارد ۱۳۶۳ – ۶.
[۸] باقری، م. ر.، ۱۳۷۹. “اثرات پساب و سیستم‌های آبیاری بر برخی خواص فیزیکی، شیمیایی و آلودگی خاک تحت کشت چند محصول زراعی”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[۹] پورفرح آبادی، ا. ، م. خلقی و ک. محمدی، ۱۳۸۷. “شبیه سازی آلودگی نیترات در آبخوان کرج با استفاده از مدل شبکه عصبی”. سومین کنفرانس مدیریت منابع آب, ۲۳ تا ۲۵ مهرماه ۱۳۸۷, دانشگاه تبریز.
[۱۰] پیرنیا, خ., م. میراب زاده و ع. کشاورز, ۱۳۷۳. “آلودگی منابع آب و توسعه کشاورزی پایدار”. اولین کنگره سیاست گذاری امور زیربنایی در بخش کشاورزی, ۲۶ تا ۲۸ شهریورماه ۱۳۷۳ تهران, سالن اجتماعات وزارت جهاد کشاورزی.
[۱۱] ترکیان، ا.، ۱۳۷۴. “مهندسی محیط زیست”. جلد اول، انتشارات کنکاش.
[۱۲] تومانیان، ن.، ۱۳۷۴. “منشأ گچ و چگونگی تکوین خاک‌های گچی منطقه شمال غربی استان اصفهان”. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان.
[۱۳] جلالی، م.، ز. کلاه‌چی، ی. وارسته و ز. خانلری، ۱۳۷۹. “غلظت نیترات در آب‌های زیرزمینی همدان”. خلاصه مقالات دومین همایش ملی استفاده از کود و سم در کشاورزی، ص ص ۱۶۸ – ۱۶۷، بهمن ماه ۱۳۷۹, وزارت جهاد کشاورزی, کرج.
[۱۴] جلالی، م.، و ز. کلاه‌چی, ۱۳۸۴. ” غلظت نیترات در آبهای زیرزمینی منطقه بهار همدان “. مجله علوم خاک و آب ۱۹(۲).
[۱۵] جوکار نیاسر، و.، ۱۳۸۱. “بررسی و تخمین میزان انتقال نیترات از چاه‌های جاذب به سطح آبهای زیرزمینی در تهران”. پایان نامه کارشناسی ارشد، مهندسی محیط زیست، دانشگاه صنعتی شریف.
[۱۶] خاتون آبادی، س. ا. و م. افیونی، ۱۳۷۹. “بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کودهای ازته در مزارع اختصاصی و چاه‌های آب در بین کشاورزان استان اصفهان “. گزارش طرح ملی بررسی آلودگی نیترات در آب‌های زیرزمینی استان اصفهان، بخش مطالعات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی.
[۱۷] خسروی دهکردی، ا. ، م. افیونی و ف. موسوی. ۱۳۸۴. “بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان”. مجله محیط شناسی، شماره ٣٩ ، صفحه۴٠
[۱۸] خسروی دهکردی، ا.، ف. موسوی، م. افیونی و ع. جعفری. ۱۳۸۴. “بررسی تغییرات غلظت نیترات آبهای زیرزمینی حاشیه زاینده رود در استان اصفهان”. پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران, آبان ماه ۱۳۸۴, دانشگاه باهنر کرمان.
[۱۹] دیندارلو، ک.، و. علیپور و غ. فرشیدفر، ۱۳۸۵. “کیفیت شیمیایی آب شرب بندرعباس”. مجله پزشکی هرمزگان، ۱۰(۲):۵۷-۶۲.
[۲۰] رزاقی، ع. و ق. قدرت نما، ۱۳۵۳. “هیدرولوژی آب‌های زیرزمینی “. شرکت سهامی کتاب‌های جیبی، با همکاری مؤسسه انتشارات فرانکلین.
[۲۱] رقیمی، م.، م. رمضانی مجاوری و س.م. سیدخادمی، ۱۳۸۷، “منشاء آلودگی نیترات درآب‌های زیرزمینی شهر گرگان در سال ۱۳۸۴”. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، ۱۰(۴):۳۴-۳۹.
[۲۲] رهبری، پ., جبلی ج. و لیاقت ع.، ۱۳۸۵. “شبیه سازی انتقال نیترات توسط مدل ‏DRAINMOD-N”. مجله کشاورزی ۸ (۱):۲۱-۳۲.
[۲۳] رهبری، پ., م.ا. اصل، ع. لیاقت و ج. جبلی. ۱۳۸۶. “شبیه سازی انتقال نیترات به آبهای زیرزمینی”. مجله علوم کشاورزی ۳۸ (۱):۴۷-۵۶.
[۲۴] سازمان برنامه و بودجه استان اصفهان، ۱۳۶۷. “آ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *