راهبردهای توسعه اقتصادی گل و گیاهان زینتی

راهبردهای توسعه اقتصادی گل و گیاهان زینتی

در بخش کشاورزی ایران، صنعت گل و گیاهان زینتی دارای پتانسیل بزرگی برای ایجاد درآمدهای غیر نفتی و کارآفرینی می باشد.

میزان سطح تولید گیاهان زینتی کشور روند افزایشی داشته است و اکنون با حدود 5500 هکتار حدود 1 درصد تولید جهانی را دارا است ولی علی رغم شرایط مناسب، کمتر از 1/0 درصد از صادرات جهانی را دارد.

برای افزایش تولید و جهش در میزان صادرات، برخی راهبردهای کلان از قرار زیر می باشد:

1- ضرورت سمت و سوی صادراتی تولید گل: جهانی شدن تولیدات و توسعه اقتصادی پایدار، بدون دستیابی به بازارهای صادراتی سخت و ناشدنی است؛ سیستم تولید گل کشور بایستی به گونه ای برنامه ریزی شود که توسعه تولید و توسعه بازار همزمان به پیش برود؛ در این راستا چالش اصلی کوچک بودن واحدهای تولیدی و نبود تولید تخصصی است، کاهش قیمت تمام شده از جمله کاهش مصرف انرژی و آب، نکاتی کلیدی در توسعه پایدار این بخش می باشد.

2- افزایش دانش فنی نوین گل و گیاه: فناوری و نوآوری در صنعت گل و گیاه مهم ترین محورهای توسعه رقابت بین المللی می باشد، ورود دانش فنی نوین گل و گیاه در کنار دانش فنی بومی بالا، سبب شکوفایی و جهش این صنعت خواهد شد.

3- بهره گیری از تعاون: بایستی تعاون به معنای واقعی، سیستمیک، برنامه محور و هدفمند در راستای بالندگی این صنعت قرار گیرد و تولیدات پراکنده و ناپیوسته را به تولید انبوه و پیوسته تبدیل سازد، از سوی دیگر تجارب نشان داده که صنعت گل و گیاه به شدت پویا است و بخش دولتی به تنهایی نمی تواند آن را هدایت نمایند، نقش دولت باید تسهیل کننده و غیر مستقیم باشد.

4- توسعه بازار گل و گیاه: در این مورد الگوی توسعه صنعت گل و گیاه هلند می تواند مورد توجه باشد.

5- کمک به ایجاد موسسات به نژادی، تکثیری و تجاری: راه اندازی این موسسات، بنگاه های تولیدی را به تمرکز روی تولید و کیفیت هدایت خواهد کرد (شفیعی، 1393).