سابقه عملکرد شرکت‌ها

سابقه عملکرد شرکت‌ها

پیش از آنکه به بررسی سابقه عملکرد شرکت­ها بپردازیم، جادارد تا تعریفی از عملکرد ارائه نماییم. مروری بر فرهنگهای لغات نشاندهنده تنوع معانی واژه “عملکرد” است. به نظر می‌رسد منطقی است که ابتدا لیستی از تمام این معانی ضمنی ارائه شود و از تجمیع آنها بتوان یک تعریف قابل استفاده برای عملکرد ارائه داد:

– عملکرد، انجام دادن چیزی است با یک قصد و نیت خاص (مثلاً ایجاد ارزش).

– عملکرد، نتیجه یک عمل است (ارزش قابل اندازه‌گیری ایجاد می‌شود).

– عملکرد، مقایسه نتایج با چند الگو یا مرجع انتخاب شده یا تحمیل شده داخلی یا خارجی است.

– عملکرد، نتایج مقایسه با انتظارات است. و …

بنابراین می‌توان گفت که عملکرد هم به عمل، هم به نتیجه عمل اشاره دارد. به عبارت دیگر، عملکرد به عنوان عمل امروز که مقدمه تولید مقدار مشخصی از ارزش خروجی فرداست، تعریف می‌شود.

با توجه به اینکه عملکرد یه واژه کلی است، برای آنکه بتوانیم آن را بسنجیم، چند متغیر را که با عملکرد شرکت مرتبط هستند در نظر گرفته­ایم. بدیهی است که این متغیرها تنها چند متغیر از بین خیل نامحدود متغیرهایی است که با توجه به آنها می­توان عملکرد شرکت را اندازه­گیری کرد. این متغیرها عبارتند از:

– اندازه شرکت:

یکی از ویژگی‌های شرکت‌ها، که بر ساختار مالی آنها تاثیر دارد، اندازه شرکت است. شرکت‌های بزرگ ممکن است انگیزه کمتری برای مدیریت سود داشته باشند زیرا آنها مورد بررسی و موشکافی بیشتری از سوی تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند. با این حال ممکن است اقلام تعهدی اختیاری بیشتری نسبت به شرکت‌های کوچکتر داشته باشند و در نتیجه به احتمال زیاد در مدیریت سود شرکت می‌کنند (چن و همکاران، ۲۰۱۰ ). واتس و زیمرمن (۱۹۷۸) بیان می‌کنند که شرکت‌های با اندازه بزرگتر از نظر سیاسی حساس تر هستند و به احتمال زیاد بیشتر در معرض توجه سیاسی قرار می‌گیرند. به عبارت دیگر شرکت‌های بزرگتر برای کاهش هزینه‌های سیاسی و حساسیت‌های سیاسی تمایل دارند که درآمدهای خود را کاهش دهند. از سوی دیگر هلند و جکسون (۲۰۰۴) استدلال می‌کنند که شرکت‌های بزرگ از آن جا که توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و ناظران مورد توجه قرار می‌گیرند از مدیریت سود اجتناب می‌کنند.

زیان شرکت:

 اغلب شرکت­ها، خصوصاً شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران، برای آنکه همواره سهامداران خود را راضی نگه دارند ناچار به شناسایی سود هستند. هاین (۱۹۹۵) با طرح این سوال که “آیا مدیران اجرایی شرکت ها، سودشان را در راستای اجتناب از ارائه گزارش زیان دستکاری می نمایند؟” سود ارائه­شده از سوی شرکت­ها را به چالش می­کشد.

ساندرا والر شلتون و همکاران (۲۰۱۱)، به بررسی کیفیت صورت‌های مالی تهیه شده با توجه به استانداردهای حسابداری ایالات متحده امریکا و استانداردهای حسابداری بین‌المللی پرداخته‌اند و بررسی کرده‌اند که آیا استانداردهای متفاوت می‌تواند منجر به افزایش کیفیت صورت‌های مالی و کاهش تجدید ارائه صورت‌های مالی شود؟ نتایج تحقیق آن‌ها حاکی از آن است که تفاوت معنی‌داری بین تجدید ارائه صورت‌های مالی و استانداردهای حسابداری استفاده شده وجود ندارد و الزامات قانونی است که می‌تواند منجر به کاهش تجدید ارائه صورت‌های مالی شود. اقلام تعهدی اختیاری همواره به عنوان ابزاری در دست مدیران بوده است و در بسیاری از تحقیقات، به ارزیابی کیفیت سود ارائه­شده از طریق ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی (DA) پرداخته شده است. در این پژوهش به بررسی اینکه “آیا بین زیان یک شرکت و تجدید ارائه صورت­های مالی رابطه وجود دارد؟” پرداخته می شود.

-تامین مالی[1]:

بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه حیات و گسترش خود نیازمند تامین مالی هستند. دو گروه عمده منابع تامین مالی عبارتند از سهامداران و اعتباردهندگان. در برخی کشورها به دلیل مزایای تامین مالی از طریق بدهی، از جمله صرفه‌جویی مالیاتی و نرخ پایین بهره آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهامداران، مدیران تامین مالی از طریق بدهی را ترجیح می‌دهند. در کشورهای پیشرفته بنگاه‌های اقتصادی توسط موسسات خدمات مالی رتبه بندی می شوند. لذا اعتباردهندگان با مدنظر قراردادن رتبه بنگاه اقتصادی و شرایط مندرج در قرارداد وام، جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به اعداد و اقلام مندرج در صورت های مالی اتکا می‌کنند. مدیران مجبور هستند برای جلب نظر مساعد اعتباردهندگان، وضعیت مطلوبی از بنگاه اقتصادی به نمایش گذارند که این امر، انگیزه لازم برای دستکاری سود را فراهم می‌آورد (دیچو و همکاران، ۱۹۹۶).

-نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت:

نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت (قیمت سهام)، بیانگر آن است که ارزش دفتری شرکت، چه نسبتی از ارزش بازار (قیمت) شرکت را تشکیل می­دهد. با توجه به فرضیه دوم مطرح­شده در بالا، به نظر می­رسد در صورتی که بین تامین مالی از طریق انتشار سهام و تجدید ارائه صورت­های مالی رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشته باشد، به طور منطقی بایستی بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت نیز رابطه مثبت و معنی­داری وجود داشته باشد زیرا تامین مالی از طریق انتشار سهام عادی باعث افزایش تعداد سهام عادی و در نتیجه افزایش ارزش دفتری و در نتیجه افزایش نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت خواهد شد.

-ساختار مالکان:

بهتر است پیش از بیان ساختار مالکان، بررسی نماییم که این موضوع چه جایگاهی در تئوری­های حسابداری دارد. همانطور که می­دانیم، حاکمیت شرکتی از دیدگاه فدراسیون بین‌المللی حسابداران (IFAC) عبارت است از “شیوه ایفای مسئولیت‌ها توسط هیئت مدیره و مدیران اجرایی با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی که متضمن دستیابی به اهداف، کنترل مناسب ریسک و مصرف مسئولانه منابع است”. به طور کلی دو نوع ساختار حاکمیت شرکتی وجود دارد که عبارتند از: ۱- حاکمیت شرکتی درون­سازمانی (آلمانی-ژاپنی)، ۲- حاکمیت شرکتی برون­سازمانی (انگلیسی-امریکایی).

در حاکمیت شرکتی درون­سازمانی، شرکت­ها تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی (مانند بانک­های اعتبار دهنده، شرکت­های دیگر و دولت) هستند (ساختار متمرکز) در حالی که در حاکمیت شرکتی برون­سازمانی شرکت­های بزرگ توسط مدیران کنترل می­شوند و تحت مالکیت سهامداران برون­سازمانی قرار دارند (ساختار پراکنده) (رودپشتی، ۱۳۸۸: ۴۲۹).

از سوی دیگر، توانایی قانونی مدیریت شرکت‌ها، بر روی تجدید ارائه صورت‌های مالی تاثیر دارد. آن دسته از مدیرانی که توانایی قانونی کمتری دارند، تمایل بیشتری بری ارائه نادرست سود دارند. لیکن توانایی پوشش بیش از اندازه مدیریت نمی‌تواند باعث کاهش نگرانی درباره ارائه نادرست اطلاعات شود (هسین یی‌چی و همکاران، ۲۰۱۱).

[1] Finance