فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی

فعالیت های اصلی مدیریت منابع انسانی:

تمرکز اصلی مدیریت منابع انسانی بر روی موفقیت سازمان و در راستای ارتقاء عملکرد سازمانی با تأکید بر بهره وری ، کیفیت و بهبود خدمات و محصولات می باشد.

 • بهره وری :

اندازه گیری بهره وری از طریق محاسبه مقدار ستاده های هر یک از کارکنان صورت می گیرد. بهره وری به عنوان عنصر مهم رقابت جهانی محسوب شده و بهره وری نیروی انسانی در سازمان تحت تأثیر سیستمها ، برنامه ریزی ها و اقدامات مدیریتی می باشد.

 • کیفیت :

کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده ، در بلند مدت بر روی موفقیت سازمانی تأثیر می گذارد. اگر یک سازمان محصولات و خدمات با کیفیت پایین ارائه دهد عملکرد و شهرت سازمانی کاهش می یابد.

 • خدمات:

در سازمان ها این افراد هستند که کالا و خدمات را ارائه می دهند و مدیریت منابع انسانی می بایست در سازمان موانع و محدودیتها را شناسایی کند و به بررسی و طراحی مجدد فرآیندهای عملیاتی بپردازد و حل مسائل و مشکلات اجرایی در سازمان مستلزم تغییر در فرهنگ سازمانی ، سبک رهبری و سیاستها و خط مشی های منابع انسانی می باشد.

در راستای تحقق این اهداف ، مدیریت منابع انسانی مجموعه ای از فعالیت های به هم وابسته را بر عهده دارد. همه مدیران علاوه بر مسئولیتهای منابع انسانی بایستی نیروها و عوامل محیط خارجی مانند قوانین و مقررات ، سیاستها ، عوامل اقتصادی – اجتماعی- فرهنگی و تکنولوژی را مد نظر داشته باشند. فعالیتهای مدیریت منابع انسانی در یک نگاه کلی عبارتند از :

 1. تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی نیروی انسانی
 2. فرصتهای استخدامی برابر
 3. کارمندیابی
 4. توسعه نیروی انسانی
 5. جبران خدمات
 6. سلامت ، ایمنی و بهداشت
 7. روابط مدیریت و کارکنان
 8. تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی نیروی انسانی:

تجزیه و تحلیل و برنامه ریزی نیروی انسانی دارای چندین جنبه مختلف می باشد. از طریق برنامه ریزی نیروی انسانی مدیران کوشش می کنند تا عرضه و تقاضای نیرو را پیش بینی کنند. داشتن سیستم های اطلاعاتی منابع انسانی برای ارائه اطلاعات دقیق و به موقع برای برنامه ریزی نیروی انسانی بسیار مهم می باشد. به منظور حفظ رقابت سازمانی تجزیه وتحلیل و ارزشیابی نیروی انسانی انجام می گیرد. سازمان های بین المللی بایستی تأکید بیشتری به روی مدیریت منابع انسانی داشته باشند.

 1. فرصت های استخدامی برابر:[1]

رعایت قوانین و مقررات و ارائه فرصت های استخدامی برابر به روی سایر فعالیت های مدیریت منابع انسانی تأثیرگذار است. برای مثال در برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی بایستی این اطمینان حاصل شود که تنوعی از نیروها برای تحقق اهداف و برنامه ها در دسترس باشد بعلاوه در حین کارمندیابی انتخاب و آموزش افراد، همه مدیران بایستی از الزامات فرصت های برابر استخدامی آگاه باشند.

 1. کارمندیابی:

هدف از کارمندیابی ، عرضه کافی نیروهای شایسته و توانمند برای تکمیل پست ها و مشاغل سازمانی می باشد. مطالعه وظایف کارکنان و تجزیه و تحلیل شغلشان بعنوان مبنایی برای کارمندیابی می باشد. بر همین اساس با مطالعه شرح شغل و ویژگی های مشاغل می توانید جذب نیرو را آغاز کنید.

 1. توسعه نیروی انسانی:[2]

آغاز آموزش و توسعه منابع انسانی ، با آموزش های مربوط به مهارتهای شغلی می باشد و در ادامه برای همسویی و همراهی با تغییر تحولات تکنولوژی روز ، آموزش های پیشرفته مورد نیاز است. ترغیب و توسعه کارکنان ، سرپرستان و مدیران ، ضرورتی برای آمادگی در برابر چالش های آینده است همچنین برنامه ریزی و تنظیم مسیر کار راهه کارکنان امری مهم و ضروری در توسعه و پرورش کارکنان می باشد.

 1. جبران خدمات:

جبران خدمات کارکنان در سازمانها از طریق حقوق ، پاداش و مزایا صورت می گیرد. کارفرمایان بایستی سیستم حقوق و دستمزد را بطور دقیق طراحی کنند. همچنین برنامه های انگیزشی مانند سهیم شدن در سود و پرداخت پاداش بهره وری بایستی مورد استفاده قرار گیرد. امروزه رشد سریع هزینه ها در خصوص تسهیلات بهداشتی – پزشکی در سازمان های جزء مباحث اصلی می باشد.

 

 1. سلامت، ایمنی و بهداشت:

سلامت و ایمنی جسمی و روحی کارکنان جزء اقدامات مهم در سازمان به حساب می آید. در سال های 1970 سلامت و ایمنی مشاغل مورد توجه قرار گرفت و به نگرانی های ایمنی و سلامت پاسخ داده شد. در گذشته توجه به ایمنی ، با حذف تصادفات و صدمات در محل کار بود. نگرانی ها و مسائل سلامت کارکنان با افزایش مخاطرات محیط کار با وارد شدن تکنولوژی های جدید و تولیدات شیمیایی ، افزایش یافت. برای تمرکز بیشتر در سلامت کارکنان ، مدیریت منابع انسانی می تواند برنامه رفاهی کارکنان را به منظور حفظ رضایت مندی کارکنان طراحی کند. برنامه های رفاه کارکنان به منظور ارتقاء سلامت کارکنان در سازمان ها بطور وسیع استفاده می شود. ایمنی در محل کار بسیار مهم می باشد و در پاسخ به افزایش تحرکات و فعالیت های کاری بایستی مورد توجه قرار گیرد. مدیریت منابع انسانی بایستی این اطمینان را حاصل کند که مدیران و کارکنان در محیطی ایمن و سالم کار می کنند.

 1. روابط کار:

اگر کارکنان و سازمان تمایل به پیشرفت و تعالی داشته باشند می بایست ارتباط بین کارکنان و مدیران در سازمان بطور اثربخشی برقرار باشد. بعضی از کارکنان عضو اتحادیه هستند و باید حق و حقوق کارگران را مورد توجه قرار دهند. تعاملات بین کارکنان و سازمان و سیاست ها و رویه های منابع انسانی بسیار مهم است و آنها بایستی انتظارات متقابل یکدیگر را بدانند.

[1]. Equal Employment Opportunity

[2]. HR Development