مشتری واهمیت مشتری

به طور کلی مشتری[1] دو نوع تعریف دارد:

الف: تعاریف ساده

 1. مشتری کسی است که چیزی از ما می­خرد.
 2. مشتری کسی است که ما چیزی به او می­فروشیم.
 3. مشتری کسی است که به ما مراجعه می­کند.

ب: تعاریف پیچیده

 1. مشتری همان کسی است که نیازش را خود تعریف می­کند، کالاها و خدمات تولیدی ما را مصرف می­کند و حاضر است بابت آن هزینه­ی مناسبی را بپردازد ولی زمانی این هزینه را متقبل می­شود که در کالاها و خدمات تحویلی، ارزشی را ببیند که آن هزینه را توجیه می­نماید (40).
 2. مشتری، شخص، اشخاص یا سازمان­هایی هستند که با دیگری قرارداد می­بندد تا او کالا یا خدمتی ارائه کند (33).

اهمیت مشتری

برای نشان دادن اهمیت مشتری و ضرورت حفظ و نگهداری او فقط کافی است به موارد زیر دقت شود:

 1. هزینه­ی جذب مشتری جدید 5 تا 11 برابر نگهداری یک مشتری دیگر است.
 2. ضرر و زیان از دست دادن مشتری، در حکم فرار 100 مشتری دیگر است.
 3. ارزشمندترین دارایی هر سازمان، اعتماد و اطمینان مشتریان اوست.
 4. برای جلب اعتماد متقابل مشتریان، کمتر قول بدهید و بیشتر از قولی که داده­اید عمل کنید.
 5. اگر روزی احساس کردیم به عالی­ترین کیفیت دست یافته­ایم، باید بدانیم که آن روز، روز پایان رشد ماست.
 6. مشتری ناراضی حتما، سازمان ما را ترک می­کند و پس از جدا شدن از ما، مشکل نارضایتی خود را به هشت نفر انتقال می­دهد و مهم­تر اینکه، آنها را هم بسوی رقبای ما می­کشاند.
 7. گوش دادن به شکایت مشتری، 90 درصد کار است و حل کردن آن 7 درصد و پیگیری برای اطلاع از راضی شدن مشتری (بازخورد) 3 درصد دیگر است (41).
 1. Customer