مشتری و انواع مشتری

تعریف مشتری

همان است که نیازش را خود تعریف می کند، کالاها و خدمات ما مصرف می کند و حاضر است بابت آن هزینه مناسبی بپردازد. ولی زمانی این هزینه را متقبل می شود که در کالاها یا خدمات تحویلی، ارزش را ببیند که پرداخت آن هزینه را توجیه کند (6).

مشتریان مردم یا عملیاتی هستند که محصول یا نتایج یک عملکرد را مصرف می کنند یا به آنها نیاز دارند و از آنها بهره می برند. چون هر عملکردی در سازمان به یقین دارای هدفی است، بنابراین مشتریانی دارد (19).

مشتری مداری

 مشتری مداری، افزایش رقابت، تغییرات سریع فناوری و جهانی شدن مفاهیم جدیدی هستند که جهان امروزی را به شدت تحت تأثیر قرار داده­اند و آنرا از جهان پیشین متمایز کرده­اند. به گونه­ای که دیگر نمی­توان با اندیشه­های قدیمی در جهان جدید رقابت و یا حتی زندگی کرد. در چنین شرایطی مراکزی برنده­اند که اگر در دنیای کنونی بقاء داشته باشند باید به سمت مشتری مداری و جلب رضایت مشتری حرکت کنند. مراکزی که به نیازهای مشتری بی اعتنایی می­کنند و رویکرد محصول محوری را پیشه خود ساخته­اند، از صحنه رقابت حذف خواهند می­شوند. از این رو مشتری مداری به عنوان سنگ بنای نظریه­های مدیریت بازاریابی نوین شناسایی شده است (50).

در تعریفی با نگرش اسلامی از مشتری مداری چنین آمده است: مشتری مداری یعنی سعی در برآورده کردن خواسته های مشتریان با تکیه بر قوانین الهی،‌ حق مداری،‌ رضایت طرفین معامله، عدم ضرر و انصاف (43).

مشتری مداری یعنی تولید و عرضه کالا یا ارائه خدمات با محوریت مشتریان به منظور جلب رضایت آنها از طریق تأمین نیازهای کاربردی، احساسی و منطقی متقاضیان (17).

انواع مشتری

به طور کلی می­توان مشتریان را به 5 دسته تقسیم کرد

  • مصرف کنندگان: افرادی که کالا و خدمات را برای مصرف نهائی خودشان خریداری می­کنند.
  • مشتریان صنعتی: سازمان­هایی که کالا یا خدمت را برای مصرف جهت تولید کالاهای خودشان خریداری می­کنند.
  • واسطه­ها: افراد یا سازمان­هایی هستند که کالا یا خدمات را برای فروش مجدد و کسب سود برای خودشان خریداری می­کنند.
  • مشتریان دولتی: سازمان­های دولتی هستند که کالاها یا خدمات را برای ارائه مردمی که نیازمند آن هستند خریداری می­کنند.
  • مشتریان بین المللی: که شامل کلیه مشتریان خارجی، اعم از مصرف کننده نهائی، واسطه­ها و مشتریان صنعتی و دولتی می­شود (1).