پایان نامه توجه به گرایشات بازار و ارائه محصول با کیفیت

دانلود پایان نامه

r=.676
3
تاثیر ارائه محصول با کیفیت بر افزایش سهم بازار
r=.950
4
تاثیر توجه به گرایشات بازار بر افزایش سهم بازار
r=.695
5-4 نتیجه گیری
ارائه محصول با کیفیت بیشترین اثر را برافزایش سهم بازار دارد. برای دستیابی به مزایای اقتصادی و بهره بردن از سود اقتصادی بیشتر، نیاز به ارائه محصولات با کیفیت در این صنعت می باشد. برای بهبود این بخش با این رویکرد استراتژی محصول- بازار پیشنهاد می گردد. فرآیند کم هزینه، خدمات برتر، کمترین هزینه تحویلدهی ، قلمرو بازار گسترده، تمرکز بر خصوصیات نوآورانه محصول و کیفیت بالا از مشخصات این نوع استراتژی است.
5 -5 پیشنهادهای پژوهش
تکنولوژی :
با توجه به تغییرات شگرف در زمینه تکنولوژی واستفاده ای روز افزون از کابلهای نوری بجای کابلهای مسی شرکت در جهت حفظ بازار کنونی و عقب نماندن از رقبای خارجی و داخلی با ید به فکر واردات تکنولوژی نوین و ایجاد خط تولید تارهای نوری باشد که هم اکنون با مشکلات فراوان با واسطه از کشورهای ژاپن، چین وهندوستان وارد کشور می شود و در ایران تبدیل به کابل نوری می شود.
نیاز مشتری:
با توجه به نیاز مشتری به کابلهای تاکتیکی جنگی و کابلهای ضد آتش شرکت می تواند با خرید چند دستگاه ماشین آلات ژله زنی و خطوط آرمور(زره) با استفاده از پلی اتیلن تولید شده در داخل کشورکابلهای مورد نظر را تولید و به بازار عرضه نماید.
کیفیت محصول:
واردات کابلهای نیمه ساخته شده از کشور چین را متوقف نموده و با تأمین مواد اولیه مرغوب از منابع داخلی من جمله مس سرچشمه و اضافه نمودن سه مرحله کنتر ل کیفیت به خط تولید که منجربه افزایش کیفیت محصول تولیدی کارخانه می گردد می تواند نه تنها سهم بازار از دست رفته را به دست آورد بلکه با توجه به انحصاری بودن محصول تولیدی می تواند سهم بازار خودرا افزایش چشمگیری دهد.
گرایشات بازار:
برای استفاده از همه ظرفیت موجود کارخانه ای کابل ولیعصر وبا توجه به نیاز روز افزون بازار به کابلهای الکتریکی می توان با تغیرات جزئی و وارد کردن چند دستگاه تابنده ای هسته ای کابل، کابلهای مخابراتی را به کابلهای الکتریکی تبدیل کرد و از همه ظرفیتهای تولید کارخانه استفاده نمود.
5-6 پیشنهادها برای تحقیق های آینده
بررسی تاثیر عوامل مداخله گر داخلی و خارجی بر کاهش و یا افزایش سهم بازار در این صنعت
بررسی عوامل مذکور در این پژوهش در صنایع مشابه و مقایسه نتایج
با استفاده از داده کاوی و اسناد موجود عوامل موثر پیش بینی و یا خوشه بندی گردد.