۲۳هیوندای

۲۳

هیوندای سانتافه

۲۰۰۷-۱۱

۱۲۰۰۰۰۰۰

۷۰۰۰۰۰۰

۳۸۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰

۵۰۰۰۰۰

۲۴

هیوندای سوناتا ۴ سیلندر

۲۰۰۶-۱۰

۱۲۰۰۰۰۰۰

۶۰۰۰۰۰۰

۴۰۰۰۰۰۰

۴۵۰۰۰۰۰