پایان نامه : مطالعه تطبیقی

4-6-2-1- رابطه فرزند خوانده با خانواده اصلی 794-6-2-2- رابطه فرزند خوانده با قبول کننده 804-6-2-3- رابطه فرزند خوانده با خانواده قبول کننده 814-6-3- قطع رابطه فرزند خواندگی ساده 814-6-3-1- فسخ فرزند... متن کامل

تجدیدنظرخواهی

قرار داشتن حقوق موکل و نامناسب بودن زمان استعفا از حیث تأثیر منفی بر حقوق موکل تأثیری در مسئله ندارد.نکته قابل‌توجه دیگر این است که ممکن است در اثر استعفای نا به هنگام وکیل، خسارتی... متن کامل

مبانی مسئولیت مدنی

مقام بیان نبوده است و منظور از انشا ماده 39 انحصار تکلیف، اطلاع‌رسانی به وکیل تقدیم کننده دادخواست و رفع تکالیف از سایر وکلا نبوده است. بنابراین باید از ظاهر ماده مزبور دست برداشته... متن کامل

وکالت در طلاق

ا به‌طورمعمول در فقه به دو صورت تصور کرده‌اند وکالت عقدی که ایجاب و قبول آن از جنس الفاظ است و وکالت معاطاتی و موقعی وکالت معاطاتی است که لااقل قبول وکیل لفظی نباشد.با توجه به مباحثی... متن کامل

برنامه سوم توسعه

بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.همچنین کانون‌های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت... متن کامل

قصد مشترک طرفین

به انجام آن کار هست، و اختیار انجام آن نیز، با تعیین وکیل، از او ساقط نمی‌شود.در قانون مدنی وکالت بدین‌صورت تعریف‌شده است:ماده 656 قانون مدنی: وکالت عقدی است که به‌موجب آن‌یکی از... متن کامل

تحقیقات مقدماتی

که تحقیقات مقدماتی باید در مفهوم وسیع آن ملحق و به کلیه اقدامات و تحقیقات مقدماتی رسیدگی دادگاه اطلاق شود. از دیدگاهی دیگر تحقیقات مقدماتی مجموعه اقداماتی است که برای آماده کردن... متن کامل