منبع تحقیق با موضوع حمل‌ونقل چندوجهی

یری از آلودگی آب دریا حاصل از کشتی‌ها 57گفتار چهارم: کنوانسیون بین‌المللی خطوط شاهین 58گفتار پنجم: کنوانسیون مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا 60گفتار ششم: کنوانسیون... متن کامل

پایان نامه حقوق : حقوق بین‌الملل

گفتار سوم: تحلیل تئوری جدائی جبرانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی 62 دانلود رایگان متن کامل یک نمونه فایل پایان نامه ارشد رشته حقوق با فرمت ورد الف- معاهدات بین‌المللی 62ب- حقوق... متن کامل

پایان نامه رایگان حقوق : حقوق بین‌الملل

برانی از منظر معاهدات و عرف بین‌المللی 62الف- معاهدات بین‌المللی 62ب- حقوق بین‌الملل عرفی 66گفتار چهارم: تحلیل رویه اعضای جامعه بین‌المللی در مورد جدائی طلبی( قضایای کوزوو، اوستیای... متن کامل

پایان نامه ارشد رایگان درمورد اعتیاد به مواد مخدر

فصل دوم: بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی 10بررسی مفهوم اعتیاد، مواد مخدر و سوابق تاریخی 11 گفتار اول: مفهوم اعتیاد و عادت و مواد مخدر 11   لیست همه پایان نامه های... متن کامل

دانلود پایان نامه حقوق با موضوع قوانین موضوعه

2-14- 2- وصیت به مالی که متعلق حق غیر است 49فصل سوم: شیوه های تنظیم وصیتنامه و اقسام آن 50مقدمه 513-1- تنظیم وصیت نامه 523-1-1- تنظیم وصیتنامه در موارد عادی 543-1-2-وصیت نامه ی خودنوشت: 553-1-2-1- تشریفات... متن کامل

دانلود پایان نامه رایگان حقوق : نظام حقوقی ایران

مبحث اول: نقش حسن نیت در تدلیس 99مبحث دوم: تدلیس ثالث 100مبحث سوم: حسن نیت و تدلیس ثالث (نَجش) 103 اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل... متن کامل

دانلود پایان نامه رایگان حقوق : مطالعه تطبیقی

2-2-1-1 مفهوم ضرر 162-2-1-2 اقسام ضرر 162-2-1-2-1 ضرر مادی 162-2-1-2-2 ضرر معنوی 172-2-1-3 شرایط ضرر قابل مطالبه 182-2-1-3-1 مسلم بودن ضرر 182-2-1-3-2 مستقیم بودن ضرر 182-2-1-3-3 عدم جبران قبلی ضرر 192-2-1-3-4 قابل پیش بینی... متن کامل