دانلود پایان نامه درمورد اصول‌

ست، بنابراین، مرتبه اصل بعد از اماره است.«مثبتات اماره حجّت است؛ به این معنا که اثر شرعی مترتّب بر لازم عقلی یا عادی مؤدّای آن، به اماره ثابت می‌شود، بر خلاف اصل که مثبتات آن نزد اکثر... متن کامل

رشته حقوق-دانلود پایان نامه : حقوق کیفری ایران

بند پنجم: مهلت اعتراض به عملیات تصفیه امور ورشکستگی 50بند ششم: مهلت های اعتراض به جریان داوری 51گفتار دوم: مصادیق مرور‌زمان های خاص تجاری 52بند اول: مهلت اقامه دعوای فسخ معاملات قبل از... متن کامل

پایان نامه : مطالعه تطبیقی

4-6-2-1- رابطه فرزند خوانده با خانواده اصلی 794-6-2-2- رابطه فرزند خوانده با قبول کننده 804-6-2-3- رابطه فرزند خوانده با خانواده قبول کننده 814-6-3- قطع رابطه فرزند خواندگی ساده 814-6-3-1- فسخ فرزند... متن کامل

مبانی مسئولیت مدنی

مقام بیان نبوده است و منظور از انشا ماده 39 انحصار تکلیف، اطلاع‌رسانی به وکیل تقدیم کننده دادخواست و رفع تکالیف از سایر وکلا نبوده است. بنابراین باید از ظاهر ماده مزبور دست برداشته... متن کامل

برنامه سوم توسعه

بخواهد و برای این امر از او دعوت کند.همچنین کانون‌های وکلای دادگستری و هیات اجرایی ماده 2 آئین‌نامه اجرایی ماده 187 برنامه سوم توسعه مکلف به تأمین وکیل معاضدتی برای اشخاص بی‌بضاعت... متن کامل