الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۱۶

در چارچوب نظریه ادراکات اعتباری، نسبت عقل و دین نیز از جمله چنین است:

  1. خوبی ها مطابق حکم عقل‌اند
  2. محرمات الهی چیزهایی هستند که موجب اختلال حکومت عقل هستند.
  3. حیات انسانی به سلامت ادراک و فکر در شئون فردی و اجتماعی بنا شده است؛ بنابراین استمرار حیات انسانی نیازمند حکومت عقل است. دین با حفظ حکومت عقل حیات انسانی را پاسداری می کند»( یزدانی مقدم، همان)
  4. دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

 1. جمشیدی، نظریه فرهنگی استاد مطهری، ص ۸۰ ↑
 2. پارسانیا، حمید؛ «نظریه و فرهنگ»، بی‌تا، منتشر نشده. ↑
 3. پارسانیا، جهان های اجتماعی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑
 4. پارسانیا، جهان های اجتماعی، ۱۳۹۱، ص ۱۲۵-۱۲۶٫ ↑
 5. کیاشمشکی، جهان‌شناسی در قرآن، ۱۳۸۷، ص ۹۶ ↑
 6. نای فرهنگ را به «مجموعه‌ای از ارزش‌ها و آداب و رسومی که برای جامعه، معنی ایجاد می‌کند» تعریف کرده است(نای، ۲۰۰۴، ص ۱۱؛ در: یاسوشی و مک‌کانل، ۱۳۸۹، ص ۶۹). ↑
 7. ر.ک: مصباح یزدی، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج۳، ص ۱۵۱ و ۱۵۲ ↑
 8. که عبارتند از: رویکردهای ریاضی، اجتماعی روانی و زبان‌شناختی(اسمیت، ۱۳۷۹). ↑
 9. آذری، آشنایی با سنت‌های هفت‌گانه نظریه‌های ارتباطات، مندرج در وبلاگ علم ارتباطات(http://azari-gh.blogfa.com/post-82.aspx) به نقل از: ارتباطات لیتل جان، استفن و فوس، کارن .دانش‌نامه‌ی نظریه ارتباطات.نیویورک،جلد۲، انتشارات سیج، ص ۹۵۸-۹۶۳٫ 
 10. prosser 1978: 338 ↑
 11. مولانا، ۱۳۷۶ ↑
 12. Hall, The silent language, 1st ed, 1959 ↑
 13. Alfred G. Smith (1966) ↑
 14. Defining Communication as an Element of Culture ↑
 15. Umran Laode Muhamad, 2014 ↑
 16. ویمر، ۲۰۰۴، ص ۷ ↑
 17. اشومر، ص۱۹ ↑
 18. Martin and Thomas, 2010, p 95. ↑
 19. علامه جعفری، ۱۳۹۰، ص ۱۳۱ ↑
 20. شارون، ۱۳۸۶، ص ۸۱ ↑
 21. روح‌الامینی، ۱۳۸۶، ص ۱۴۱٫ ↑
 22. فارابی، ۱۳۵۴، ص ۴۵؛ در آزاد ارمکی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۲٫ ↑
 23. ‌روشه، ۱۳۹۱، ص ۱۵۶ ↑
 24. والکر، ۲۰۰۳ به نقل از گولین، ۲۰۰۶، ص ۵، در: یوسفی و ورشوئی، ۱۳۸۹، ↑
 25. مصلح، ادراکات اعتباری علامه و فلسفه فرهنگ، ص ۱۶٫ ↑
 26. رشاد، تاملی درباب فلسفه‌ی فرهنگ ۱، زمانه، آبان ۱۳۹۰، شماره ۱۰۴ ↑

الگوی ارتباطات میان ‌فرهنگی در اسلام- قسمت ۸

 • محسنیان راد، مهدی، «ضرورت توجه به ‌مقوله ارتباطات میان‌فرهنگی در جامعه ایران به‌منظور مواجهه صحیح با تحولات جامعه اطلاعاتی»، نشریه رسانه، بهار ۱۳۸۲، ش۵۳
 • محسنیان راد، مهدی؛ ارتباط انسانی؛ تهران: سمت، ۱۳۹۱٫
 • محسنیان راد، مهدی؛ ارتباط شناسی؛ تهران، سروش، ۱۳۹۲چ۱۳٫
 • محسنیان‌راد، مهدی، «بازار پیام و آینده ارتباطات میان‌فرهنگی»، علوم اجتماعی ۳۱ (۱۳۸۴): ۳۷-۱٫
 • محسنیان‌راد، مهدی؛ هنجارها در سه کتاب مقدس؛ قم: ادیان، ۱۳۹۲
 • محمدپور، احمد؛ روش تحقیق کیفی: ضدروش۱، تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۲، چ۲٫
 • محمدپور، احمد؛ روش تحقیق کیفی: ضدروش۲، تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۲٫
 • محمدپور، احمد؛ روش در روش، تهران، جامعه‌شناسان، ۱۳۹۰،چ۳
 • محمدی اصل، عباس، جامعه شناسی تالکوت پارسونز، تهران: علم، ۱۳۸۷
 • محمدی، مجید؛ دین و ارتباطات؛ تهران: کویر، ۱۳۸۲
 • محمدی‌مهر، علی؛ روش تحلیل محتوا: راهنمای عملی تحقیق، تهران: دانش‌نگار، ۱۳۸۷
 • مخلصی، عباس؛ «آمد و شد با جهانگردان غیرمسلمان»، فقه، زمستان ۱۳۷۶، ش ۱۴.
 • مدرسی، محمدتقی؛ من هدی‌القرآن، بیروت، دارالهدی، ۱۴۰۶
 • مرادی، حجت‌الله، اقناع‌سازی و ارتباطات اجتماعی؛ تهران: ساقی، ۱۳۸۹چ۲٫
 • مرادی، مجید؛ پاسخ‌های اجمالی به پرسش‌های زمانی: معرفی کتاب «الحق الاسلامی فی‌الاختلاف الفکری»، پگاه حوزه، آبان ۱۳۸۶، شماره ۲۲۰٫
 • مردانی، محمدرضا؛ الگوی توسعه آموزش عالی ایران در افق ۱۴۰۴، تهران: پژوهشگاه مطالعات فرهنگ و اجتماعی، ۱۳۹۲٫
 • مسعودی، ابوالحسن علی‌بن‌الحسین؛ التنبیه و الاشراف؛ تصحیح عبدالله اسماعیل الصاوی، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ ۲، ۱۳۶۵
 • مسعودی، ابوالحسن علی‌بن‌الحسین؛ مروج الذهب و معادن الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، چ۴، ۱۳۷۴
 • مصباح یزدی، اخلاق در قرآن ج۱؛ تحقیق و نگارش محمدحسین اسکندرى، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى(قدس سره)، ۱۳۷۶٫
 • مصباح یزدی، محمدتقی، پرسشها و پاسخها: دین و مفاهیم نو، نظارت استصوابى، قم: مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى (ره)، ۱۳۸۱٫
 • مصباح یزدی، محمدتقی؛ «سلسله مباحث اسلام، سیاست وحکومت»، ج۳، قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
 • مصباح یزدی، محمدتقی؛ اخلاق در قرآن، به‌نگارش محمدحسین اسکندری، ج۳، قم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۷۶٫
 • مصباح یزدی، محمدتقی؛ انسان‌سازی در قرآن؛ قم: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، ۱۳۸۸
 • مصباح یزدی، محمدتقی؛ رابطه علم و دین؛ قم: انتشارات موسسه امام خمینی ره، ۱۳۹۲
 • مصباح‌الشریعه، منصوب به جعفربن محمد امام صادق علیه السلام، بیروت: اعلمی، ۱۴۰۰ق.
 • مصباحی مقدم، غلامرضا؛ گامی به‌سوی تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت؛ در کتاب نخستین نشست اندیشه‌های راهبردی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، دیماه ۱۳۹۱، صص ۲۲۱-۲۲۶٫
 • مصلح، علی‌اصغر، «خاستگاه بینش و فلسفه میان‌فرهنگی، پژوهشنامه فلسفه دین، ش ۱۰، پاییز ۱۳۸۶، ص۶۷-۸۲٫٫
 • مصلح، علی‌اصغر؛ ادراکات اعتباری علامه طباطبائی و فلسفه فرهنگ؛ تهران: موسسه فرهنگی هنری پگاه روزگار نو، ۱۳۹۲٫
 • مصلح، علی‌اصغر؛ فلسفه میان‌فرهنگی و عالم معاصر؛ تهران: انتشارات حکمت، ۱۳۹۲٫
 • مطهری، مرتضی؛ اسلام و نیازهای جهان امروز؛ تهران: حزب ج.ا.، ۱۳۶۱
 • مطهری، مرتضی؛ انسان در قرآن؛ تهران: صدرا، ۱۳۹۱چ ۴۱٫
 • مطهری، مرتضی؛ مجموعه آثار، ج۲، قم: صدرا.
 • مطهری، مرتضی؛ یادداشت‏ها، ج ۵ و‏۱۱، قم: صدرا.
 • مطهرى، مرتضی؛ مقدمه‏اى بر جهان‏بینى اسلامى، انتشارات صدرا
 • مطهری، مرتضی، فطرت، چ ه‍ش‍ت‍م، تهران، صدرا. ۱۳۷۵
 • مطیع، مهدی؛ احمد پاکتچی و بهمن نامور مطلق، «درآمدی بر استفاده از روش‌های «معناشناسی» در مطالعات قرآنی»، پژوهش دینی، ش هجدهم، ۱۳۸۸، ص ۱۰۵-۱۳۲٫
 • مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۲
 • مکارم شیرازی، ناصر؛ مناظرات تاریخی امام رضا علیه‌السلام با پیروان مذاهب و مکاتب دیگر، مشهد: موسسه چاپ و نشر آستان قدس رضوی، ۱۳۸۸چ۲٫
 • مک‌کوایل، دنیس؛ مخاطب‌شناسی، ترجمه مهدی منتظرقائم؛ تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها، ۱۳۸۰٫
 • مکی‌نژاد، کیومرث؛ مدل زیربنا و روبنا در جامعه شناسی مارکس، دورکیم، وبر؛ تهران: شرکت نشر نقد افکار، ۱۳۹۱٫